Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynhadledd genedlaethol yn trafod gofal ac ymchwil canser yng Nghymru

30 Ebrill 2008

Mae cymuned academaidd ymchwil canser ar draws y Brifysgol, Cymru a’r DU, yn cymryd rhan mewn cynhadledd ymchwil genedlaethol dau ddiwrnod wedi ei hanelu at hyrwyddo gwaith ar ganser a wneir yng Nghymru a’r tu hwnt.

Wedi ei threfnu gan Athrofa Canser Cymru mewn cydweithrediad â Chynghrair Canser Cymru, mae’r gynhadledd yn cynnwys academyddion a chlinigwyr blaenllaw o Ysgolion Meddygaeth, Biowyddorau a Fferylliaeth ynghyd ag, Ysgol Glinigol Gogledd Cymru, Athrofa Meddygaeth Geneteg

a Phrifysgol Abertawe, sydd wedi dod ynghyd i drafod a datblygu ymchwil a pholisi canser, yn benodol, ym meysydd haematoleg a chanser colo-rectwm.

Dywedodd y Fonesig Deirdre Hine, Cadeirydd, Fforwm Partneriaid, Athrofa Canser Cymru: "Bydd y Gynhadledd hon yn hyrwyddo ein bwriad o gydnabod a chefnogi rhagoriaeth ym maes ymchwil canser yng Nghymru. Wrth ddod â chymuned ganser mor eang at ei gilydd, byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i drosglwyddo ansawdd a maint yr ymchwil a wneir yn ein labordai a’n profion clinigol i gyffuriau canser newydd a thriniaethau i gleifion yn fwy cyflym ac effeithlon.

"Rydym mewn sefyllfa dda i ennill safle cryf a chydweithredol ym myd ymchwil canser yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae’r gynhadledd hon yn gyfle da i arddangos a rhwydweithio wrth anelu at y safle hwn, gan gadarnhau ein perthynas gyda Chynghrair Canser Cymru er lles cleifion canser yng Nghymru."

Mae’r digwyddiad hefyd yn dod ag adrannau eraill o gymuned canser Cymru at ei gilydd – gan gynnwys meddygon, nyrsys, gwleidyddion, cleifion ac elusennau canser

Mae’n cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, a chanolbwyntir ar faterion yn ymwneud â chreu polisi, adnoddau a gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser yng Nghymru. Ymhlith yr areithiau a’r trafodaethau allweddol, bydd trafodaeth ynglŷn ag ariannu canser, yn cael ei chyd-gadeirio gan Yr Athro Malcolm Mason, Pennaeth Oncoleg yn yr Ysgol Feddygaeth, ac yn cynnwys Dr Fergus Macbeth, Oncolegwr Ymgynghorol, Ysbyty Felindre a Chyfarwyddwr Y Ganolfan Gydweithio Genedlaethol ar gyfer Canser. Edrychir hefyd ar bynciau’n amrywio o ganser dynol, byw gyda chanser, canser mewn gofal sylfaenol, treialon clinigol a pholisi canser yng Nghymru.

Bydd polisi canser i Gymru hefyd yn bwnc trafodaeth arall yn ystod y gynhadledd. Wedi’i chadeirio gan ohebydd iechyd BBC Cymru, Hywel Griffith, bydd gwleidyddion amlwg ar draws y sbectrwm gwleidyddol yn siarad am faterion sy’n effeithio ar y gymuned ganser yng Nghymru.

Ymhlith y siaradwyr amlwg eraill mae Dr Dennis Slamon, Cyfarwyddwr, Ymchwil Clinigol/Trawsfudol, Jonsson Comprehensive Cancer Centre, UCLA, Cadeirydd Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol Syr Michael Rawlings, a Dr Andy Futreall, Cyd Gyfarwyddwr Prosiect Genom Canser yn Sefydliad Sanger y Ymddiriedolaeth Wellcome.

Sefydlwyd Athrofa Canser Cymru yn Ionawr 2005. Mae’n bartneriaeth ganolog o grwpiau ymchwil cydweithredol sydd am gynyddu ansawdd a maint yr ymchwil canser yng Nghymru, a throsglwyddo’r gwaith a wneir yn y labordai a phrofion clinegol i gyffuriau a thriniaethau newydd. Mae’r rhith sefydliad hwn yn dod ag ymchwilwyr, elusennau, clinigwyr, prifysgolion a sefydliadau’r llywodraeth ar draws Cymru, i weithio gyda’i gilydd er mwyn galluogi ymchwilwyr a chlinigwyr i weithio ar gyffuriau newydd a throi’r gwaith hwn yn driniaethau newydd i gleifion ledled Cymru.

Mae Cynghrair Canser Cymru yn glymblaid o elusennau sy’n gweithio yng Nghymru. Ymhlith aelodau’r Cynghrair mae Cancer Research UK, Marie Curie, Gofal Canser, Breast Cancer Care Cymru, Cymorth Canser Macmillan, Cancer Care Cymru, Cancer Research Wales a Tenovus.