Skip to content
Skip to navigation menu

English

Eisteddfod Genedlaethol 2010

30 Gorffennaf 2010

Young girl colouring

Modelau dynol anferthol sy’n siarad, potiau blodau sydd ag organau, olion o ddyddiau’r Rhufeiniaid, a hanesion am Gymru yn ystod y Rhyfel Mawr - dyma rai o nifer o ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan staff a myfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni.

Rhwng 31 Gorffennaf a 7 Awst bydd y Brifysgol yn cynnal ei phresenoldeb mwyaf erioed ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mlaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd, gydag o leiaf 28 o ddigwyddiadau gwahanol yn ystod wythnos yr ŵyl.

Wedi’i leoli nesaf at y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, bydd Pafiliwn y Brifysgol yn fwrlwm o arddangosion newydd, gweithgareddau, anerchiadau, arddangosfeydd a mwy. Bydd hyd yn oed mwy o ysgolion a staff academaidd yn cymryd rhan eleni, a bydd ymwelwyr yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth i’w hysbrydoli yn y Pafiliwn.

Unwaith eto mae’r Brifysgol wedi ymuno â’i phartner strategol, Techniquest, i ddod â hwyl i wyddoniaeth ar y Maes. Ochr yn ochr â rhai o’r hoff arddangosfeydd rhyngweithiol a ysbrydolwyd gan y Brifysgol, caiff arddangosyn ymarferol newydd ei ddadorchuddio sy’n dangos sut y gall archeolegwyr, daearegwyr a pheirianwyr ddefnyddio technoleg radar i ddarganfod yr hyn sydd wedi’i guddio o dan y ddaear ac mewn mannau anarferol eraill.

I ddathlu 1,600 o flynyddoedd ers i’r Rhufeiniaid adael Prydain ym 410 OC ac fel partner blaenllaw yn nigwyddiadau OC 410 ‘Ewch Adref, Rufeiniaid’ eleni, bydd naws Rufeinig i Bafiliwn y Brifysgol. Bob dydd, caiff ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau lliwio lluniau, gwneud bathodynnau a gweithgareddau crefft eraill.

Roman soldier recreation

Ar ddydd Llun (2 Awst, 3.00pm) bydd yr Athro Arwyn Jones yn traddodi un o’r Darlithoedd Gwyddoniaeth dyddiol – Peirianneg Meinweol – cyflwyniad i’r brif arddangosfa – yn y Ddarlithfa Gwyddoniaeth. Caiff y ddarlith ei hailadrodd ym Mhafiliwn Prifysgol Caerdydd ar ddydd Mawrth (3 Awst, 2.00pm).

Mae uchafbwyntiau eraill yr wythnos yn cynnwys anerchiad ynghylch lansio prosiect newydd i ddod o hyd i drysorau’r Rhyfel Byd Cyntaf gan Dr Gethin Matthews o’r Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd ar ddydd Mawrth (3 Awst, 11.00am); Aduniad Cyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ar ddydd Iau (5 Awst, 1.00pm); a darlith gan yr Athro Sioned Davies, Pennaeth Ysgol y Gymraeg, am y Mabinogion byd-enwog am 4.00pm.

Drwy’r wythnos bydd arddangosfeydd ‘Genom $1,000’ ac ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ gyda chyfle i chi greu eich darlun eich hun o anifail ymhen 1,000 o flynyddoedd.

Dywedodd Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol, yr Athro Hywel Thomas: "Mae mynychu’r Eisteddfod yn un o’r uchafbwyntiau mawr yng nghalendr y Brifysgol ac rydym yn falch iawn i fod yn gysylltiedig ag un o wyliau diwylliannol mwyaf a hynaf Ewrop. Unwaith eto eleni gallwn arddangos rhywfaint o’n hymchwil fwyaf cyffrous ac edrychwn ymlaen at groesawu pobl i’r Eisteddfod ac i Bafiliwn y Brifysgol."

National Eisteddfod 2010

Mae’r Brifysgol wedi llunio cyhoeddiad arbennig sy’n arddangos uchafbwyntiau Caerdydd yn yr Eisteddfod eleni.

Gellir olrhain Eisteddfod Genedlaethol Cymru nôl i 1176, a dyma’r ŵyl ddiwylliannol o gerdd a barddoniaeth gystadleuol fwyaf a hynaf yn Ewrop. Hwn yw prif ddigwyddiad celfyddydol Cymru, ac mae’n denu tua 150,000 o bobl bob blwyddyn a dros 6,000 o gystadleuwyr.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau’r Brifysgol yn yr Eisteddfod - www.caerdydd.ac.uk/eisteddfod. Mae tocynnau ar gael o wefan swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol, www.eisteddfod.org.uk.