Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

05 Mawrth 2009

Disgyblion Ysgol Gynradd Pontnewydd-ar-Wy mewn digwyddiad Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg blaenorol yn y Ganolfan Faes.

Bydd plant ysgol ifanc o ganolbarth Cymru’n cael cyfle i ddysgu am gynaliadwyedd a bioamrywiaeth yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Mae staff Ysgol y Biowyddorau’n gwahodd disgyblion i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau hwyl ac ymarferol yng Nghanolfan Faes Llandinam, Llandrindod. Yn ystod cyfres o weithdai rhyngweithiol, bydd y plant yn cael cyfle i blannu hadau blodau’r haul, gweld a dal detholiad o amffibiaid, dysgu sut i wneud bwyd adar i’r ardd, a dilyn llwybrau anifeiliaid o amgylch y coed.

Dywedodd Dr Simone Lowthe-Thomas, trefnydd y digwyddiad: "Rydym wedi bod yn cyfrannu at Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ers nifer o flynyddoedd. Rydym yn awyddus iawn i gynnal y math hwn o ddigwyddiad yn y Ganolfan Faes fel y gall plant o ardaloedd gwledig ryngweithio â staff y Brifysgol a dysgu am waith ymchwil y Brifysgol. Mae hi hefyd yn gyfle gwych i ni ddenu sylw rhieni ac athrawon y plant at faterion fel cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd."

Yr ysgolion sy’n cymryd rhan yw’r Cylch Meithrin, sef meithrinfa cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg, ac Ysgol Gynradd Pontnewydd-ar-Wy. Ar ddiwedd y dydd bydd yr ysgolion yn derbyn blychau adar a’r disgyblion yn derbyn tystysgrifau "Archwiliwr Bywyd Gwyllt Ifanc".

Mae’r digwyddiad un dydd hwn ar 10 Mawrth 2009 yn un o nifer o ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan y Brifysgol i ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (6-15 Mawrth 2009). Mae yna restr gyflawn o ddigwyddiadau fan hyn.

Yn ystod yr wythnos bydd cyfres o ddarlithiau, gweithdai, digwyddiadau rhyngweithiol a hyd yn oed comedi yn bywiogi gwyddoniaeth a pheirianneg i’r cyhoedd.

Yn ogystal, mae’r Brifysgol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd (16-22 Mawrth) a Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (6-15 Mawrth).

Tags