Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant cenedlaethol i’r gyfraith

27 Mawrth 2012

CLAWS - National client success WebRhiannon Hughes (ar y chwith) a Marina Kaur-Channing yn dathlu llwyddiant cyfreithiol.

Mae dau o fyfyrwyr y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd wedi profi mai nhw yw’r gorau drwy’r wlad drwy ennill gwobr o fri yn y gyfraith.

Enillwyd y Gystadleuaeth Cyfweld Cleientiaid Genedlaethol gan ddwy fyfyrwraig yn eu blwyddyn olaf, Rhiannon Hughes a Marina Kaur-Channing. Yn y gystadleuaeth roedd 24 o brifysgolion o Gymru a Lloegr benbaladr yn cystadlu am y wobr gyfreithiol bwysig hon.

Roedd yn rhaid i’r myfyrwyr ddysgu cynnal cyfweliadau gyda chleientiaid ym maes Cyfraith Cyflogaeth a hefyd fynd i’r afael â’r maes cyfraith newydd hwn, o’r dechrau. Y thema ar gyfer y gystadleuaeth oedd Cyflogwyr a Gweithwyr, ac roedd rhaid i’r myfyrwyr ateb cwestiynau oedd a wnelont â’r maes hwn.

Dywedodd Marina Kaur-Channing sy’n fyfyrwraig ar ei blwyddyn olaf; "Es am y Gystadleuaeth Cyfweld Cleientiaid am fy mod am gael y cyfle i ddatblygu fy nhechnegau cyfweld.

"Roedd y gystadleuaeth ei hun yn anhygoel – roeddem ni wrth ein boddau yn cael y cyfle i gwrdd â myfyrwyr y gyfraith o brifysgolion eraill.

"Rwyf wedi ennill gymaint o sgiliau wrth gymryd rhan, a byddwn i’n argymell y gystadleuaeth yn gryf i unrhyw un sy’n ystyried cystadlu’r flwyddyn nesaf."

Cynorthwywyd y myfyrwyr wrth iddynt baratoi am y gystadleuaeth gan y staff yng Nghanolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol Ysgol y Gyfraith.

Bydd y myfyrwyr yn awr yn cynrychioli Cymru a Lloegr yn Nulyn ym mis Ebrill, lle cynhelir y gystadleuaeth ryngwladol gan Gymdeithas y Gyfraith yn Iwerddon. Byddant yn cystadlu yn erbyn tuag 20 o wledydd, yn cynnwys gwledydd y Gymanwlad, Y Ffindir, Yr Iseldiroedd a Kazakhstan.

Dywedodd Julie Price, Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd: "Mae hi’n gamp neilltuol o arwyddocaol i’n myfyrwyr ni am eu bod yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr sydd ar y cyrsiau hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol fel LPC, BPTC a GDL ym maes Cyfraith Cyflogaeth."

Cyflwynwyd y Gwpan i dîm Caerdydd gan Lywydd y Gystadleuaeth Cyfweld Cleientiaid Genedlaethol, Syr Geoffrey Bindman QC. Cafodd Ysgol y Gyfraith £1,000 gan Gymdeithas y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr tuag at deithio i’r gystadleuaeth ryngwladol.

Cafodd y myfyrwyr hwythau £250 bob un gan Gymdeithas y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr fel gwobr ariannol bersonol.

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol y Gyfraith Caerdydd