Skip to content
Skip to navigation menu

English

Deon Meddygaeth Newydd

06 Ebrill 2009

Penodwyd deon newydd i oruchwylio holl ddysgu ac ymchwil meddygol y Brifysgol.

Mae’r Athro Paul Morgan, a ddechreuodd ei swydd newydd ar 1 Ebrill, yn arbenigwr Biocemeg Glinigol ac yn gyn Bennaeth Adran Biocemeg Feddygol ac Imiwnoleg y Brifysgol, a Deon presennol Ymchwil Meddygol y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Morgan: "Rwyf wrth fy modd imi gael cyfle i ddylanwadu ac arwain yr Ysgol y bûm yn hyfforddi ac ymchwilio ynddi am y rhan fwyaf o’m bywyd fel oedolyn.

"Mae’n gyfnod cyffrous tu hwnt, er yn gyfnod â digon o her hefyd, i gymryd at awenau’r Ysgol. Rydym wedi derbyn buddsoddiad sylweddol gan y Brifysgol a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ariannu canolfan theatr ddarlithio newydd ac adeilad MEDEC a fydd yn caniatáu i’r Brifysgol ddatblygu Ysgol Feddygaeth ar gyfer yr 21fed ganrif a chystadlu fel un o ganolfannau hyfforddi meddygol mwyaf blaenllaw'r DU.

"Mae gennym hefyd fedrau ymchwil sy’n arwain y byd ac ymroddiad cadarn i gyfrifoldebau ymrwymo ehangach sy’n galluogi’r Ysgol i ddylanwadu ar ganfyddiad y cyhoedd o iechyd ac afiechyd. Mae gan yr Ysgol berthynas waith agos â GIG Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru."

Ganwyd yr Athro Morgan yn Llanelli a graddiodd o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn 1980. Yn ystod ei hyfforddiant meddygol cynnar yng Nghaerdydd, arbenigodd mewn Biocemeg Glinigol a chael PhD yn 1984.

Wedi dwy flynedd yn yr Unol Daleithiau yn datblygu ei sgiliau ymchwil, dychwelodd yr Athro Morgan i Gaerdydd i ddarlithio mewn Biocemeg Glinigol ac fe enillodd Gymrodoriaeth Glinigol Uwch y Wellcome Trust yn1987, ac fe barhaodd yn gymrodor am 15 mlynedd.

Yn 2001, cafodd ei benodi’n Bennaeth Biocemeg Feddygol ac Imiwnoleg Prifysgol Caerdydd ac yn 2007 daeth yn Ddeon Ymchwil Meddygol yn gyfrifol am Strategaeth Ymchwil Meddygol yr Ysgol. Mae’r Athro Morgan yn arbenigwr ymchwil Imiwnoleg Glinigol ac mae wedi helpu i greu grŵp ymchwil sydd â pharch rhyngwladol, yn enwedig mewn Bioleg Gyflenwad. Mae wedi cyhoeddi dros 300 o bapurau ymchwil ac adolygiadau ac mae’n parhau’n weithgar ym maes ymchwil cyflenwad mewn amrywiaeth o afiechydon llidiol.

Dywedodd Is-ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant: "Mae’r Athro Morgan yn ymuno â’r Ysgol Feddygaeth fel Deon ar gyfnod hynod o gyffrous a heriol. Yn ystod ei gyfnod fel Deon Ymchwil Meddygol cynyddodd enw da rhyngwladol yr Ysgol Feddygaeth.

"Dymunaf yn dda i’r Athro Morgan yn ei rôl newydd a heriol ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef er mwyn gwella enw da’r Ysgol, yn genedlaethol a rhyngwladol, fel canolfan flaenllaw ar gyfer hyfforddiant meddygol a rhagoriaeth ymchwil."

Tags