Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfarwyddwr newydd i yrru ymchwil datganoli Caerdydd

02 Chwefror 2009

Mae un o arbenigwyr pennaf Cymru mewn gwleidyddiaeth Gymreig wedi’i benodi i yrru ymchwil Prifysgol Caerdydd i lywodraethau a datganoli yn ei flaen.

Daw Dr Richard Wyn Jones yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru yn y Brifysgol – canolfan allweddol ar gyfer gwybodaeth ac ymchwil ar lywodraethu, datganoli a materion cyfansoddiadol.

Daw Canolfan Llywodraethu Cymru ag academyddion ynghyd ar draws Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys yr Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd ac Ysgol y Gyfraith Caerdydd. Hefyd, mae’r Ganolfan wedi datblygu cysylltiadau gydag academyddion y tu allan i Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau’r gwyddorau cymdeithasol.

Dywedodd Dr Wyn Jones: "Mae llywodraeth ddatganoledig yn un o ffeithiau bywyd yng Nghymru bellach. Nid yw am ddiflannu. Drwy helpu i gyfrannu at ddatblygu polisi, drwy annog trafod cyhoeddus a hyd yn oed, weithiau, drwy ddweud rhai gwirioneddau anesmwyth wrth wleidyddion a’r cyhoedd, mae gan Ganolfan Llywodraethu Cymru ran bwysig i’w chwarae i sicrhau bod llywodraeth ddatganoledig yn llywodraeth dda.

"Yn ehangach, mae diddordeb rhyngwladol cynyddol ym maes llywodraethu datganoledig ac is-wladwriaeth – maes y gall Cymru a Chaerdydd ddod yn ganolog iddo ar gyfer ymchwil ac arfer."

Dr Wyn Jones was the former Director of the Institute of Welsh Politics and a professor in Welsh politics and critical security studies at Aberystwyth University.

Roedd Dr Wyn Jones yn gyn Gyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ac yn Athro yng ngwleidyddiaeth Cymru ac astudiaethau diogelwch critigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Er 1997, mae wedi arwain arolygon etholiadau, gan helpu i nodi agweddau etholwyr yng Nghymru yn y cyfnod yn syth ar ôl etholiadau San Steffan ac etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae ei ddiddordebau addysgu ac ymchwil penodol yn cynnwys: datganoli, meddwl gwleidyddol yng Nghymru, ymddygiad etholiadol yng Nghymru, cenedlaetholdeb ac astudiaethau diogelwch critigol.

Bydd Derek Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol Prifysgol Caerdydd, a chyn Uwch Gyfarwyddwr Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn gweithio gyda Dr Wyn Jones i gryfhau ffocws y Brifysgol ar lywodraethu a datganoli. Dywedodd: "Mae penodiad Richard yn ddatblygiad allweddol i Brifysgol Caerdydd, ac i’n huchelgais ni i roi’r Brifysgol wrth galon ymchwil ryngwladol yn y maes hwn.

"Daw â gwybodaeth ac arbenigedd ymchwil eang iawn i’r rôl newydd, a bydd yn arweinydd dynamig i Ganolfan Llywodraethu Cymru."