Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wyneb newydd i ieuenctid y genedl

08 Ionawr 2009

Mae myfyriwr yn y Brifysgol wedi cael ei enwi yn wyneb Ymgyrch Ieuenctid Cenedlaethol a lansiwyd gan yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd Lloegr.

Mae Tom Buckroyd, myfyriwr ffisiotherapi yn ei flwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd, yn cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol ‘19 Under 19s’, wedi’i anelu at daflunio delwedd wirioneddol pobl ifanc yn eu harddegau heddiw, ac annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithareddau hamdden cadarnhaol.

Dewiswyd Tom yn un o’r 19 person ifanc yn eu harddegau mwyaf ysbrydoledig yn y wlad mewn cydnabyddiaeth o’r cyfraniad gweithredol y mae’n ei wneud i’w ardal leol. Yn wreiddiol o Sutton Coldfield yng ngorllewin canolbarth Lloegr, mae Tom yn ymrwymedig i helpu plant i ddatblygu trwy nofio.

Wedi’i ysbrydoli gan ei frawd iau, sydd ag anawsterau corfforol, mae’n hyfforddi oedolion ag anawsterau dysgu a phlant ag anableddau i nofio, a hefyd yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau Gemau Olympaidd Arbennig cenedlaethol. Gwylio ffisiotherapyddion yn helpu ei frawd iau ysbrydolodd Tom i ddewis ei radd.

Dywedodd Tom: "Un o’r rhesymau rydw i’n mwynhau hyfforddi yw y gallwch chi weld y gwahaniaeth gwirioneddol y gall wneud i unigolyn - nid yn gorfforol yn unig, ond i’w rhagolwg ar fywyd wrth i’w hyder dyfu".

Mae Tom hefyd yn nofio gydag uwch dîm Clwb Nofio Boldmere, Birmingham, ac yn cystadlu ar lefel genedlaethol.

Tags