Skip to content
Skip to navigation menu

English

Fforwm newydd ar gyfer cysylltiadau â Tsieina

24 Tachwedd 2009

Yr Athro Robertson a’r Athro Fu yn y lansiadYr Athro Robertson a’r Athro Fu yn y lansiad

Mae diwydiannau diwylliannol a chreadigol Cymru yn cael eu hannog i adeiladu cysylltiadau busnes gyda Tsieina trwy bartneriaeth arloesol newydd a gynhaliodd ei fforwm cyntaf yr wythnos diwethaf.

Mae Athrofa Confucius Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Prifysgol Morgannwg wedi ymuno i greu Fforwm Diwydiannau Creadigol Cymru Tsieina.

Nod y fforwm yw helpu busnesau creadigol Cymru i rannu arfer busnes da, ac adeiladu strategaethau cydweithredol gyda’u cymheiriaid yn Tsieina. Cynhaliwyd ei ddigwyddiad cyntaf yn ddiweddar yn Atriwm Prifysgol Morgannwg. Cyflwynodd ystod o ffyrdd i ddiwydiannau creadigol weithio yn Tsieina.

Mynychodd mwy na 60 o gynrychiolwyr o ddiwydiannau creadigol Cymru’r cyflwyniadau cyweirnod, y cinio rhwydweithio a’r fforymau trafod yn y prynhawn. Roedd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro Deng Lili, Cyfarwyddwr y Ganolfan Animeiddio ym Mhrifysgol Peking a siaradodd am ddiwydiant animeiddio Tsieina. Gwnaeth Mr Yu Chaozhong, Is-lywydd Technoleg Ddigidol Grisial Beijing, gyflwyniad amlgyfryngau yn archwilio tueddiadau yn sector digidol ac amlgyfryngau Tsieina.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys marchnad i arddangoswyr hefyd lle gallai busnesau a sefydliadau cefnogol arddangos eu gweithgareddau a chyflwyno sesiynau cyngor un-i-un. Bu fforymau trafod yn y prynhawn ar batentau a hawlfraint yn Tsieina, diwylliant masnachol Tsieina, a chymhariaeth rhwng sectorau creadigol y DU a Tsieina.

Dywedodd yr Athro Siyi Fu, Cyfarwyddwr Athrofa Confucius Caerdydd, a sefydlwyd i wella ymwybyddiaeth ddiwylliannol a busnes o Tsieina yng Nghymru: "Yn debyg i Gymru, mae gan Tsieina sector diwydiannau creadigol ffyniannus ac mae posibilrwydd da o ryngweithio rhwng y ddau. Roedd y digwyddiad hwn y cyntaf o lawer i’r Fforwm, yn cynnig gwybodaeth dechnegol fanwl am sut i weithio gyda diwydiannau creadigol a diwylliannol Tsieina."

Amlygodd yr Athro Peter Robertson, Deon yr Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol, fod mwy na 35,000 o bobl ledled Cymru yn cael eu cyflogi yn y diwydiannau creadigol ar hyn o bryd. Yn siarad wedi’r digwyddiad, dywedodd yr Athro Alan Barrell o Brifysgol Caergrawnt: "Roedd yn ddigwyddiad llawn ysbrydoliaeth ac wedi ei drefnu’n dda. Yn amlwg, mae llawer i’w wneud yn y maes diwydiannau creadigol ac rwy’n siŵr y bydd y gweithrediadau canlynol o ddydd Iau diwethaf yn cael effaith arwyddocaol ar wella’r hyn mae pobl yn gweld sy’n bosibl".

Bydd y gweithrediadau canlyniadol hyn yn cynnwys datblygu fforwm ar-lein ar archwilio cenhadaeth fasnach bosibl i Tsieina ar gyfer y diwydiannau creadigol y flwyddyn nesaf. Mae cynlluniau hefyd i gynnal digwyddiad undydd yn 2010.

Caiff y diweddaraf am weithgareddau newydd a chenadaethau masnach posibl yn y dyfodol eu cyhoeddi trwy’r wefan www.WalesChinaCreativeIndustries.net . Bydd manylion yr holl bartneriaid sy’n cymryd rhan a lawrlwythiadau o’r cyflwyniadau ar gael ar y wefan hon hefyd.

Cefnogir y fforwm gan Gyngor Caerdydd, Busnes Creadigol Cymru a Llywodraethau Cynulliad Cymru a Tsieina.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Scott Andrews yn Athrofa Confucius Caerdydd ar 02920 876053 neu AndrewsS2@caerdydd.ac.uk . Fel arall, ewch i wefan y Fforwm sef WalesChinaCreativeIndustries.net.

Tags

More Tags