Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cartref newydd ar gyfer gofal iechyd

16 Rhagfyr 2010

Adeilad newydd CochraneAdeilad newydd Cochrane

Cafodd myfyrwyr gofal iechyd gyfle i weld y cynnydd sy’n cael ei wneud wrth adeiladu eu cartref newydd yn ystod ymweliad â’r safle.

Ymunwyd â’r myfyrwyr gan Ddeon Meddygaeth y Brifysgol, yr Athro Paul Morgan; yr Athro John Bligh, y Deon Addysg Meddygol; a Dr Dianne Watkins, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd Adeilad Cochrane, a enwyd ar ôl arloeswr meddygol y Brifysgol, Archie Cochrane, yn cynnig cyfleusterau ar gyfer y pum ysgol gofal iechyd sydd ar Gampws y Mynydd Bychan.

Bydd y cyfleusterau penodedig yn cynnwys llyfrgell ryngbroffesiynol ddeulawr, labordai modern ar gyfer sgiliau clinigol ac efelychiad uwch-dechnoleg, mannau addysgu myfyriwr ôl-raddedig, lle ar gyfer seminarau, mynediad diwifr i wasanaethau ar-lein, gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, a swyddfeydd y Deon Meddygaeth.

Myfyrwyr a staff gofal iechyd yn gwylio cynnydd eu cartref newydd

Myfyrwyr a staff gofal iechyd yn gwylio cynnydd eu cartref newyddMyfyrwyr a staff gofal iechyd yn gwylio cynnydd eu cartref newydd

Dywedodd Oli Luton, Swyddog Integreiddio Gofal Iechyd Undeb y Myfyrwyr: "Ar hyn o bryd, mae tiwtorialau a darlithoedd yn cael eu cynnal mewn sawl man ar safle’r Mynydd Bychan, ac mae hyn yn creu awyrgylch datgymalog i fyfyrwyr Campws y Mynydd Bychan.

"Mae’r adeilad newydd yn golygu mwy o ryngweithiad â staff a myfyrwyr o ysgolion eraill, yn ogystal â chynyddu nifer y lleoliadau addysgu o safon fyd eang.

Bydd Adeilad Cochrane yn darparu cyfleusterau newydd sbon i fyfyrwyr Gofal Iechyd er mwyn hwyluso dysgu ac addysgu – ac rwy’n siŵr y bydd pawb yn croesawu hyn.

"Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, bydd yr adeilad newydd yn darparu cartref i fyfyrwyr, ynghyd â'r ddarlithfa newydd a Lolfa IV, a bydd yn ganolfan i weithgareddau’r myfyrwyr."

(o’r chwith i’r dde) Yr Athro Paul Morgan, Yr Athro John Bligh a Dr Dianne Watkins yn archwilio’r cynlluniau(o’r chwith i’r dde) Yr Athro Paul Morgan, Yr Athro John Bligh a Dr Dianne Watkins yn archwilio’r cynlluniau

Dywedodd yr Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygaeth: "Mae Adeilad Cochrane yn allweddol i’r Ysgol Feddygaeth. Bydd yn rhoi "drws ffrynt" i’r Ysgol a bydd yn diwallu’r rhan fwyaf o anghenion beunyddiol ein myfyrwyr.

(o’r chwith i’r dde) Yr Athro Paul Morgan, Yr Athro John Bligh a Dr Dianne Watkins yn archwilio’r cynlluniau

"Bydd y cyfleoedd ychwanegol ar gyfer cysylltiad rhwng y gwahanol ddisgyblaethau gofal iechyd yn creu cyfleoedd newydd hefyd ar gyfer dysg ryngbroffesiynol a chydweithio proffesiynol yn y dyfodol."

Mae disgwyl i Adeilad Cochrane gael ei gwblhau erbyn diwedd 2011.

Mae lluniau o’r holl gamau adeiladu ar gael yn: www.flickr.com/photos/47798574@N05/.

Dolenni perthynol