Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwedd newydd ar y Biowyddorau

27 Awst 2010

Work underway on Biosciences extensionWork underway on Biosciences extension

Bydd cerddwyr ar hyd Plas y Parc a Rhodfa’r Amgueddfa wedi sylwi ar y gwaith parhaus ar yr estyniad trawiadol gwerth £4m i Ysgol y Biowyddorau, y disgwylir ei gwblhau ar ddiwedd 2010.

Mae podiwm de’r Ysgol bellach yn cynnwys ffasâd unigryw amryliw o siâp hecsagon, sy’n adlewyrchu gwaith yr Ysgol i ddeall strwythurau moleciwlaidd natur. Mae’r gwaith yn cynnwys creu prif fynedfa newydd i’r Ysgol, ynghyd â chyntedd mawr, ffreutur, ystafelloedd seminar a chanolfan weinyddol.

Bydd yr adeilad yn canolbwyntio ar fyfyrwyr, yn cynnig mynediad hawdd i’w holl gyfleusterau. Bydd yr estyniad hefyd yn creu lle y tu mewn i’r adeilad ar gyfer datblygiadau ymchwil ac addysgu pellach.

Work underway on the new extension

Dywedodd yr Athro John Harwood, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau: "Bydd hwn yn ddatblygiad pwysig iawn i’r Ysgol a fydd yn gwella’r profiad dysgu i’n holl fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn sylweddol (dros 2000). Bydd hefyd yn darparu mynedfa drawiadol i un o ysgolion mwyaf y Brifysgol. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ei gwblhau."

Cynlluniwyd yr estyniad deulawr gan gwmni Rio Architects i ategu at bensaernïaeth yr ardaloedd o gwmpas y Brifysgol a chanolfan ddinesig Caerdydd. Browns Conctruction Group yw’r contractwr adeiladu.

Mae estyniad y Biowyddorau, a gynlluniwyd am y tro cyntaf fel buddsoddiad mawr yn 2007, yn un o lawer o ddatblygiadau i ailwampio ystâd y Brifysgol. Ewch i dudalennau gwe Gorwelion Campws i gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar raglen bresennol y Brifysgol o brosiectau cyfalaf uchelgeisiol.

Tags