Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyhoeddiadau newydd o'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes

09 Rhagfyr 2008

Yn ddiweddar, lansiwyd dau lyfr newydd yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, yn dathlu 125 mlynedd o ddysgu gydol oes yng Nghaerdydd a’r llall yn ystyried angerdd Tolkein dros yr iaith Gymraeg.

Seilir The History of Lifelong Learning at Cardiff University (1883-2008) ar ymchwil Marian Williams. Ar ôl nifer o flynyddoedd allan o fyd addysg, dechreuodd Marian fynychu darlithoedd yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes. Ysbrydolodd y rhain hi i ymgymryd â gradd hanes yng Nghaerdydd – yn 60 oed – ac yn ddiweddar, enillodd MPhil o'r Ysgol Hanes ac Archaeoleg.

Dwedodd Marian: "Ar adeg o’n bywyd pan fydd mwyafrif o bobl yn meddwl am ymddeol, cynigiwyd lle i mi ar gwrs gradd hanes ac felly dechreuodd siwrnai ddeng mlynedd, yn gyntaf fel myfyrwraig israddedig, blynyddoedd hapusaf fy mywyd, blynyddoedd a roddodd fwyaf o foddhad i mi, ond cychwynnodd yr holl beth gyda’r cyrsiau a fynychais yng Nghanolfan Gydol Oes Caerdydd".

Mae Marian yn un o nifer o oedolion sydd wedi elwa o ddarpariaethau dysgu gydol oes a fu’n nodwedd o Brifysgol Caerdydd er iddi agor ei drysau i fyfyrwyr ym mis Hydref 1883. Mae ei llyfr yn adrodd hanes cyfareddol y darpariaethau hyn ac mae ar gael am bris o £8.99. Ceir manylion sut i archebu copïau o learn@cardiff.ac.uk.

Mae Dr Dimitra Fimi, tiwtor yn y Ganolfan, newydd gyhoeddi gwaith sy'n ystyried sut wnaeth yr iaith Gymraeg ysbrydoli awdur Lord of the Rings. Dechreuodd diddordeb ysol Tolkein yn y Gymraeg pan oedd yn blentyn, pan welodd eiriau Cymraeg ar ochrau tryciau glo a gyrhaeddai o Gymru

Mae llyfr Dr Fimi, Tolkien, Race and Cultural History: From Fairies to Hobbits, yn ddadansoddiad newydd o fytholeg Tolkein, yn edrych ar ei weledigaeth greadigol o safbwynt hanes diwylliant. Mae’r llyfr hefyd yn cynnwys trafodaeth ar greadigaeth ieithyddol Tolkein, gan gynnwys ei gariad at yr iaith Gymraeg a’i ddefnydd o’r Gymraeg i greu un o ieithoedd y Coblynnod.

Mae Dr Fimi yn addysgu drwy ddarlithoedd ac ar gyrsiau ar-lein ar Tolkein yn y Ganolfan Gydol Oes. Am ragor o wybodaeth ar gyrsiau sydd ar gael ewch i wefan y Ganolfan neu ffonio 029 2087 0000 am gopi o brosbectws newydd Choices.

Tags

More Tags