Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rôl newydd ar gyfer gwyddonydd arloesol

11 Awst 2009

Athro Mike RoweAthro Mike Rowe

Athro yn cael ei ethol yn Llywydd y Gymdeithas Thermodrydanol Ewropeaidd

Mae Athro arloesol o Gaerdydd wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Thermodrydanol Ewropeaidd – y tro cyntaf i wyddonydd o’r tu allan i dir mawr Ewrop ddal y swydd.

Etholwyd yr Athro Mike Rowe OBE, Athro Anrhydeddus yn yr Ysgol Beirianneg, i’r rôl yng Nghynhadledd Thermodrydanol Ryngwladol 2009 yn Yr Almaen.

Roedd dros 600 o gynrychiolwyr o academïau a diwydiant yn bresennol yn y gynhadledd, ac roedd y digwyddiad yn cynnwys rhaglen o 403 o gyflwyniadau gwyddonol.

Dywedodd yr Athro Rowe: "Mae hyn yn newyddion gwych ar gyfer yr Ysgol Beirianneg. Mae’n cadarnhau bod Caerdydd ar y blaen yn y dechnoleg ynni hon."

Yn ystod ei yrfa, mae’r Athro Rowe wedi chwarae rhan ganolog mewn sefydlu technoleg thermodrydanol, sef technoleg a ddefnyddiwyd mewn ystod eang o ddyfeisiau, gan gynnwys rheoliaduron cardiaidd sy’n defnyddio pŵer niwclear a systemau adfer gwres gwastraff.

Mae wedi adeiladu enw da rhyngwladol sydd wedi gweld ei waith yn cael ei arddangos ledled y byd, gan gynnwys uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd yn Kyoto ym 1997.

Defnyddiwyd ymchwil yr Athro Rowe gan NASA mewn generaduron thermodrydanol sy’n darparu pŵer trydanol ar gyfer teithiau i bellafoedd y gofod. Yn ddiweddar, dadorchuddiodd Volkswagen yr arddangosiad cyntaf o gar teulu gyda generadur thermodrydanol yn defnyddio ymchwil yr Athro Rowe. Roedd hefyd ar flaen y gad o ran defnyddio powdr is ficron i reoli priodweddau trydanol a thermol deunyddiau - yr hyn sy’n cael ei alw’n nanodechnoleg erbyn heddiw.

Ar hyn o bryd, mae’r Athro Rowe yn cydweithio fel ymgynghorydd mewn prosiect gan yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd i ddatblygu ac adeiladu trawsnewidydd thermodrydanol yn Ewrop sy’n defnyddio pŵer niwclear ar gyfer cymwysiadau gofod.

Bydd cyfnod tair blynedd yr Athro Rowe yn Llywydd y Gymdeithas Thermodrydanol Ewropeaidd yn dechrau ym mis Medi 2010. Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo dealltwriaeth o’r rhan y gall technoleg thermodrydanol ei chwarae mewn effaith amgylcheddol a lliniaru newid yn yr hinsawdd fyd-eang.

Tags