Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gostyngiadau newydd i staff ar gyrsiau rhan-amser

14 Awst 2013

staff discounts on part-time courses_web

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn darparu cannoedd o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael mewn amrywiaeth o bynciau. Mae cyrsiau bob amser wedi bod yn boblogaidd gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ac eleni mae’r Ganolfan yn cyflwyno ffi ostyngol ar gyfer staff.

Bellach, bydd staff yn talu’r ffi ratach sy’n cynnwys gostyngiad o hyd at 20%. Mae’r gostyngiad hefyd yn berthnasol i gyrsiau Llwybr y Ganolfan sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer oedolion sy’n dychwelyd i addysg. Eleni, mae’r Ganolfan yn cynnig llwybrau i raddau israddedig mewn: Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Ieithoedd Modern, Hanes, Archaeoleg, Crefydd, Gwyddor Gymdeithasol a Chyfieithu, ac mae’r rhestr yn tyfu.

Gall dysgu gyfoethogi eich bywyd mewn cynifer o ffyrdd. Felly, os ydych am wella eich CV, cadw’ch meddwl yn effro, cwrdd â phobl o’r un anian â chi ac ennill cymhwyster, neu os ydych yn mwynhau dysgu ynddo’i hun, cofrestrwch ar gwrs heddiw. 

Dolenni Cysylltiedig


Dewisiadau – Y Ganolfan Addysg Gydol Oes