Skip to content
Skip to navigation menu

English

E-bost Newydd y Brifysgol i fyfyrwyr

20 Medi 2013

New email for students_web

 

Bydd myfyrwyr newydd y Brifysgol a’r rhai sy’n dychwelyd yn defnyddio system e-bost newydd pan fyddan nhw’n dod yn ôl i Gaerdydd y mis hwn.

Bydd e-bost y Brifysgol i fyfyrwyr ac ôl-raddedigion a addysgir yn cael ei uwchraddio i system gwmwl e-bost Office 365 Microsoft.

Mae Office 365 yn cynnig mynediad hawdd i fyfyrwyr o ddyfeisiadau symudol, hyd at 25GB o storfa e-bost, a’r gallu i gysylltu cyfrifon e-bost eraill i edrych arnynt o fewnflwch Office 365.

Mae’r diweddariadau i Office 365 i’w cwblhau erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd, a hefyd bydd y negeseuon presennol yn cael eu symud o CardiffMail i mewn i’r system newydd.

Mae amrywiaeth o ddeunyddiau hyrwyddo, cymorth a chyngor i’r uwchraddio i Office 365 ar gael.

 

Office 365_web

Edrychwch allan am staff yn gwisgo crysau-t melyn a du sydd yn barod i roi cyngor ar y system e-bost newydd

Bydd aelodau o staff ac ôl-raddedigion ymchwil yn cael eu huwchraddio i Office 365 ddechrau 2014.

Cewch ragor o wybodaeth am Office 365 yn http://sites.cardiff.ac.uk/office365/.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uwchraddio, cysylltwch â thîm Office 365 yn office365@cardiff.ac.uk, neu cysylltwch ag Alun Jones, Rheolwr Newid Busnes ar 029 2087 4216.