Skip to content
Skip to navigation menu

English

Is-Ganghellor a Llywydd newydd

01 Medi 2012

New Vice-Chancellor

Mae’r Athro Colin Riordan wedi ymgymryd â rôl Is-Ganghellor a Llywydd newydd y Brifysgol yn swyddogol.

Daw’r Athro Riordan, fel Is-Ganghellor a Llywydd, yn Brif Swyddog Gweithredol y Brifysgol, gyda chyfrifoldeb am arweinyddiaeth a rheolaeth gyffredinol y Brifysgol.

Meddai’r Is-Ganghellor a’r Llywydd, yr Athro Riordan: "Mae’n fraint fawr i mi gael y cyfle i arwain Prifysgol Caerdydd ac adeiladu ar lwyddiannau rhagorol fy rhagflaenydd, Dr David Grant, a’i holl gydweithwyr.

"Mae llwyddiannau ac uchelgeisiau’r Brifysgol a sefydlwyd yn ystod ei gyfnod yn y swydd wedi gosod y sylfeini ar gyfer sicrhau bod y Brifysgol yn parhau’n un o Brifysgolion blaenllaw’r byd o ran dwyster ei hymchwil.

"Mae’r amgylchedd addysg uwch yn symud yn gyflym a rhaid i ni gadw i fyny â hyn er mwyn cynnal enw da’r Brifysgol fel un o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, gyda chymuned academaidd sy’n cael ei chydnabod am ei rhagoriaeth a’i dylanwad rhyngwladol."

Rhan allweddol o rôl yr Is-Ganghellor a’r Llywydd yw manteisio ar enw da Caerdydd fel Prifysgol sy’n cael ei harwain yn sylweddol gan ymchwil, ar y llwyfan rhyngwladol, yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru.

Bydd yr Athro Riordan, sy’n atebol i Gyngor y Brifysgol dan gadeiryddiaeth Mr John Jeans am berfformiad a threfn y Brifysgol, yn Cadeirio cyfarfod wythnosol o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, a grëwyd yn ddiweddar.

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys y Rhag Is-Ganghellor, y chwe Dirprwy Is-Ganghellor a benodwyd yn ddiweddar, Prif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol, y Cyfarwyddwr Cyllid a’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol.

Ychwanegodd yr Athro Riordan: "Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau’n lle deniadol, sy’n cyfoethogi ac yn ysbrydoli darpar fyfyrwyr i astudio ynddo.

"Mae fy uchelgais ar gyfer y Brifysgol yn glir: dod yn un o’r 100 prif brifysgol yn y byd gyda chymuned academaidd a gaiff ei chydnabod am ei rhagoriaeth a’i dylanwad rhyngwladol."

Yr Athro Riordan yw cyn Is-Ganghellor Prifysgol Essex. Symudodd i Essex yn 2007 o Brifysgol Newcastle, lle bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Brofost Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol er Awst 2005.

Mae’r Athro Riordan wedi cyhoeddi’n helaeth ar lenyddiaeth a diwylliant yr Almaen ar ôl y rhyfel, gan gynnwys golygu llyfrau ar yr awduron Jurek Becker, Uwe Johnson a Peter Schneider. Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil eraill mae hanes syniadau amgylcheddol yn niwylliant yr Almaen.

Mae ganddo brofiad helaeth o addysgu a gwella profiad y myfyriwr. Yn 2009, cadeiriodd ymchwiliad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr i ansawdd addysgu.

Mae wedi addysgu mewn nifer o brifysgolion, gan gynnwys Prifysgol Abertawe (1986-94) a Julius-Maximilians-Universität Würzburg yn yr Almaen (1982-84). Bu’n Ddeon Astudiaethau Ôl-raddedig ac yn Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Newcastle.

Dolenni cysylltiedig:

Swyddfa’r Is-Ganghellor

 

Tags