Skip to content
Skip to navigation menu

English

Is-Ganghellor newydd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

12 Gorffennaf 2011

Yr Athro Colin RiordanYr Athro Colin Riordan

Ar hyn o bryd, yr Athro Riordan, a fydd yn dechrau yn y swydd ar 1 Medi 2012 pan fydd yr Is-Ganghellor Dr David Grant yn ymddeol, yw Is-Ganghellor Prifysgol Essex. Symudodd i Essex yn 2007 o Brifysgol Newcastle, ble bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor a Phrofost Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol ers mis Awst 2005.

Dywedodd yr Athro Syr Keith Peters, Cadeirydd Cyngor Prifysgol Caerdydd: "Pan rydym yn penodi Is-Ganghellor newydd, rydym yn gosod tasg uchelgeisiol iawn i ni’n hunain: sef penodi person o bwys academaidd, sydd ag ymrwymiad i addysgu o ansawdd uchel, ac sydd â gweledigaeth eglur o gyfraniad Prifysgol Caerdydd i Gymru, y DU ac yn rhyngwladol.

"Rydym wedi dod o hyd i’r person hwnnw yn yr Athro Riordan. Yn ogystal â’i sgiliau arweinyddiaeth a rheoli rhagorol, mae ganddo ddealltwriaeth brofedig o ymchwil, anghenion addysgu myfyrwyr a chyfraniad ehangach addysg uwch i gymdeithas yn ogystal â’r cyd-destun rhyngwladol y mae prifysgolion yn gweithio ynddo."

Mae’r Athro Riordan wedi cyhoeddi llawer ar lenyddiaeth a diwylliant yr Almaen yn dilyn y rhyfel, gan gynnwys golygu llyfrau am yr awduron Jurek Becker, Uwe Johnson a Peter Schneider. Mae ei ddiddordebau ymchwil eraill yn cynnwys hanes syniadau amgylcheddol yn niwylliant yr Almaen.

Mae ganddo brofiad eang o addysgu a gwella profiad myfyrwyr. Yn 2009, bu’n gadeirydd ar ymholiad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ynghylch ansawdd addysgu. Mae wedi addysgu mewn nifer o brifysgolion gan gynnwys Prifysgol Abertawe (1986-94) a Julius-Maximilians-Universität Würzburg yn yr Almaen (1982-84). Bu’n Ddeon Astudiaethau Ôl-raddedig a Phennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Newcastle.

Ef yw Cadeirydd Bwrdd Prifysgol Campws Suffolk ac mae’n aelod o Fwrdd Prifysgolion y DU, Sefydliad Edge a’r Uned Her Cydraddoldeb, sy’n cefnogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ymhlith staff a myfyrwyr mewn addysg uwch ledled pedair cenedl y DU.

Fel cadeirydd Rhwydwaith Polisi Rhyngwladol ac Ewropeaidd Prifysgolion y DU, mae wedi bod yn weithgar yn hyrwyddo ac ymestyn rôl prifysgolion y DU mewn gwledydd tramor.

Wrth sôn am ei benodiad, dywedodd yr Athro Riordan: "Mae’n fraint mawr i mi gael y cyfle hwn i arwain Prifysgol Caerdydd ac adeiladu ar gyflawniadau rhagorol Dr David Grant a’i holl gydweithwyr yn y Brifysgol.

"Mae’n gyfnod heriol iawn yn natblygiad addysg uwch. Er hynny, fel prifysgol fwyaf blaenllaw Cymru, mae Caerdydd mewn sefyllfa dda i chwarae rôl sylweddol yn nhirlun y dyfodol y mae cymaint yn dibynnu arno.

"Mae cyflawniadau ac uchelgeisiau’r Brifysgol yn sicrhau y bydd yn parhau i fod yn un o’r prifysgolion ymchwil blaenllaw, gan gynnig addysg academaidd a phroffesiynol o ansawdd uchel i amrywiaeth eang o fyfyrwyr cartref a rhyngwladol.

"Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at ymuno â Phrifysgol Caerdydd yn 2012."

Darllenwch ymatebion i'r penodiad

 

Newyddion Cysylltiedig

Tags