Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

08 Ionawr 2013

New Year HonoursMae ffigurau blaenllaw ar draws cymuned y Brifysgol wedi cael cydnabyddiaeth frenhinol Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd y Frenhines.

Cafodd yr Athro Keith Harding, cyfarwyddwr Uned Ymchwil Gwella Clwyfau’r Brifysgol a Sefydliad TIME Institute yn yr Ysgol Feddygaeth a’r Athro Judith Hall, pennaeth Anaesthetig, Gofal Dwys a Meddyginiaeth Poen hefyd yn yr Ysgol, eu hanrhydeddu gyda CBE ac OBE yn y drefn honno. Dyfarnwyd OBE i’r Athro Emeritws Meddyginiaeth, John Williams.

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan: "Ar ran y Brifysgol gyfan, hoffwn longyfarch yr unigolion hynny sydd wedi cael anrhydeddau. Mae eu gwaith caled a’u hymroddiad wedi helpu i drawsnewid gofal iechyd a meddyginiaeth, ac rwyf wrth fy modd fod eu cyfraniad wedi cael ei gydnabod."

Mae’r Athro Harding wedi sefydlu practis clinigol mawr i gleifion â phroblemau gwella clwyfau. Mae ei waith ymchwil yn cynnwys ymchwil i ddeilliannau, mesuriadau corfforol ac agweddau biolegol ar iachau. Yn fwyaf diweddar, bu’r Athro Harding yn cyd-ddatblygu prawf syml ond effeithiol i ragweld p’un a fydd clwyfau cronig yn ymateb i driniaeth gonfensiynol, a allai arbed degau o filiynau o bunnoedd i’r GIG bob blwyddyn. Dyfarnwyd CBE iddo am ei wasanaethau i feddyginiaeth a gofal iechyd.

Dywedodd yr Athro Harding: "Rwy’n ystyried bod derbyn y wobr hon yn cydnabod ymdrechion tîm mawr o gydweithwyr a’u gwaith caled er budd grŵp o gleifion sy’n aml yn ei chael yn anodd dod o hyd i glinigwyr ac ymchwilwyr sy’n canolbwyntio ar y maes hwn o feddyginiaeth."

Professor Judith Hall

Dyfarnwyd OBE i sylfaenydd yr elusen Mamau Affrica, yr Athro Judith Hall am ei gwasanaethau i wasanaethau Anesthesia ac Elusennol Academaidd yn Affrica. Mae gwaith ymchwil yr Athro Hall, sef Athro Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddyginiaeth Poen yn yr Ysgol Feddygaeth, yn canolbwyntio ar imiwnedd cleifion sy’n ddifrifol wael, mecaneg llonyddu a rhagweld colli gwaed. Sefydlodd Ganolfan Efelychu Prifysgol Caerdydd yn Adeilad Cochrane, gyda’r offer hyfforddi diweddaraf ar gyfer myfyrwyr, ac mae’n helpu i wella marwolaeth ymhlith mamau yn Affrica is-Saharaidd trwy ei gwaith elusennol.

Dywedodd yr Athro Hall: "Mae hyn yn anrhydedd mawr ac rwy’n gobeithio y gallaf ddefnyddio’r anrhydedd hwn i ddatblygu’r pethau rwy’n teimlo’n angerddol drostynt: gan ddod â gwaith ymchwil yn agosach at gleifion a gwaith Mamau Affrica yn helpu pobl yn Affrica i helpu eu hunain trwy addysg."

Cyflwynwyd OBE i John Williams, Athro Emeritws Meddyginiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn Athro Meddyginiaeth a Chyfarwyddwr y Sefydliad Neffroleg am ei wasanaethau i gleifion â chlefyd yr arennau yng Nghymru. Tan fis Rhagfyr 2011, yr Athro Williams oedd y Prif Ymgynghorydd Clinigwyr ar feddyginiaeth yr arennau i Lywodraeth Cymru ac ef yw cadeirydd Rhwydwaith Clinigol Arennau Cymru Gyfan.

Dywedodd yr Athro Williams: "Mae’n anrhydedd i mi dderbyn y wobr ac rwyf yn ddyledus i’r cleifion a’r cydweithwyr clinigol niferus sydd wedi cefnogi fy arfer a’m gwaith ymchwil clinigol trwy gydol fy ngyrfa fel neffrolegydd. Byddai hyn ddim wedi digwydd heb eu hymglymiad nhw."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Mamau Affrica