Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cryfhau’r cysylltiadau meddygol â Seland Newydd

29 Chwefror 2012

New Zealand medical links strengthened Web

Mae arbenigwr blaenllaw o’r Brifysgol mewn ffactorau seicogymdeithasol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles pobl yn mynd i Seland Newydd i rannu ei wybodaeth arbenigol a helpu cryfhau cysylltiadau’r Brifysgol.

Mae’r Athro Syr Mansel Aylward, yr Ysgol Feddygaeth, yn ymweld â Seland Newydd i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth ac adeiladu dysgu.

Ar y daith, a ariennir gan Fwrdd Iechyd Ardal Siroedd Manukau, bydd yr Athro Aylward yn ymgymryd â swydd Cadeirydd Anrhydeddus, Athro yn Ysgol Glinigol De Auckland, Cyfadran y Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Prifysgol Auckland.

Mae’r Athro Aylward wedi cael ei wahodd hefyd i fod yn gadeirydd cyntaf Canolfan Arloesedd a Gwella Gwasanaethau newydd Bwrdd Iechyd Ardal Siroedd Manukau, Ko Awatea.

Yn ystod ei ymweliad tri mis, bydd yr Athro Aylward yn ceisio datblygu a chyflwyno cyfres o seminarau i fyfyrwyr, academyddion, aelodau cyfadrannau a phobl eraill ar hyd a lled Seland Newydd.

Bydd hefyd yn gweithio yn Ko Awatea, yn cynnal gweithdai ar gyfer staff a myfyrwyr ac yn cyfrannu at gyhoeddiadau a phapurau academaidd.

Dywedodd yr Athro Aylward, yr Ysgol Feddygaeth: "Mae Seland Newydd a Chymru yn ddwy wlad sy’n wynebu heriau tebyg o ran iechyd, a datblygwyd cysylltiadau da dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae nifer o gyn gydweithwyr yn gweithio yno ac mi fydd yn bleser gweithio gyda nhw eto. Nod yr ymweliad yw rhannu arfer da ar gyfer lleihau anghydraddoldeb o ran iechyd rhwng y ddwy wlad a hyrwyddo dysgu ar y cyd er mwyn mynd i’r afael â’r problemau tebyg rydym ni’n eu hwynebu."

Dolenni cyswllt

Yr Ysgol Feddygaeth

Bwrdd Iechyd Ardal Siroedd Manukau

Ysgol Glinigol De Auckland, Cyfadran Gwyddorau Meddygol ac Iechyd

Ko Awatea