Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pytiau o Newyddion - Awst 2013

14 Awst 2013

News in Brief_web

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ariannu gweithgareddau datblygu penodol ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Mae dwy raglen ar gael a allai fod o ddiddordeb i staff, sef Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall a Rhaglen Model Rôl Dilys Stonewall. Bydd y Brifysgol yn ariannu cais gan un aelod o staff ar gyfer pob rhaglen. Nid fydd y cais hwn yn gwarantu lle i chi, ond os cewch eich dewis gan Stonewall bydd y Brifysgol yn talu am gost y cwrs.

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma a dilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer y rhaglen y mae gennych ddiddordeb ynddi.


Rhwydwaith Di-wifr eduroam ar gael ym Mharc y Mynydd Bychan

Mae rhwydwaith di-wifr eduroam ar gael bellach ar draws safleoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r rhwydwaith ar gael trwy’r rhan fwyaf o’r 1,400+ o bwyntiau mynediad di-wifr yn y Bwrdd Iechyd.

Gwasanaeth di-wifr byd-eang, diogel yw eduroam sy’n galluogi myfyrwyr, ymchwilwyr a staff o’r sefydliadau sy’n cymryd rhan i gysylltu â’r Rhyngrwyd yn rhwydd pan fyddant yn ymweld â sefydliadau eraill sy’n cymryd rhan.

Mae cyflwyno eduroam yn safleoedd Caerdydd a’r Fro yn caniatáu i staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy’n gweithio ar leoliad gael mynediad at adnoddau digidol, gwybodaeth ar-lein ac offer cyfathrebu’r Brifysgol o’u dyfeisiau symudol.