Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newyddion yn gryno - Mehefin 2013

03 Mehefin 2013

Positive Health + Environment Week
PHEW 2013

Bydd Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol 2013 (PHEW 2013) yn digwydd o 1 i 12 Gorffennaf.

Mae rhaglen o weithgareddau lawn ac amrywiol i staff gymryd rhan ynddi, gan gynnwys gweithgareddau antur, therapïau cyflenwol, archwiliadau iechyd, dosbarthiadau ffitrwydd, cystadlaethau chwaraeon, gweithdai crefft, dosbarthiadau dawnsio, a llawer mwy.

Mae’r rhaglen lawn a manylion am sut i gadw lle ar gael yn www.caerdydd.ac.uk/phew

Gyda chymaint o amrywiaeth o weithgareddau mae’n rhaid bod rhywbeth o ddiddordeb i chi, felly manteisiwch ar eich cyfle i gymryd rhan!


Graddion 2012
Graddio – storïau ysbrydoledig

A wyddoch chi am unrhyw fyfyrwyr sy’n graddio eleni sydd â stori ysbrydoledig i’w hadrodd? Mae’r tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn chwilio am fyfyrwyr sy’n fodlon i’r cyfryngau gysylltu â nhw yn ystod wythnos Graddio ac i gael eu cynnwys yn ein rhifyn arbennig o Newyddion Caerdydd.

Dyma rai enghreifftiau o storïau a gafodd sylw yn ystod seremonïau’r gorffennol:

  • Myfyrwyr sydd wedi rhagori neu sydd wedi gwneud ymchwil o ddiddordeb i’r cyfryngau
  • Myfyrwyr sydd wedi goresgyn rhwystrau mawr i gael eu gradd
  • Myfyrwyr sydd ar fin dechrau ar antur newydd, er enghraifft dechrau gyrfa amlwg neu daith o gwmpas y byd.

Bydd y storïau hyn yn galluogi’r Brifysgol i dynnu sylw at gyflawniadau gwych ein myfyrwyr ac ysbrydoli eraill i ddilyn ôl eu traed.

Anogwch unrhyw fyfyriwr rydych chi’n ei adnabod y gwyddoch fod ganddo/ganddi stori wych i’w hadrodd i lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd i publicrelations@cardiff.ac.uk


Travel Survey_web

Cyflwyno Gwobr Arolwg Teithio

Cyflwynodd Elizabeth Treasure, y Dirprwy Is-Ganghellor eu gwobrau i enillwyr raffl Arolwg Teithio Staff a Myfyrwyr.

Cyflwynwyd teledu LDC 19" Samsung i Jennifer Geroni o’r tîm Arloesi a Menter ac enillodd Robert Thomas, myfyriwr blwyddyn gyntaf Daearyddiaeth a Chynllunio iPod Nano.

Bu Arolwg Teithio Staff a Myfyrwyr yn rhedeg yn gynharach eleni a chafodd ymateb gwych gyda dros 4,000 o staff a myfyrwyr yn cymryd rhan.

Mae’r ymatebion o’r arolwg yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd a bydd adroddiad llawn ar gael ar dudalennau gwe Teithio Cynaliadwy ym mis Medi.

Meddai’r Athro Treasure: "Rydyn ni’n hynod falch o fod wedi cael cynifer o ymatebion i’r Arolwg Teithio diweddar. Diolch i bob aelod o staff a’r myfyrwyr a gymerodd ran. Bydd y canlyniadau a’r adborth a dderbyniwyd yn helpu i lunio Cynllun Teithio’r Brifysgol i’r dyfodol."