Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newyddion - Mawrth 2013

07 Mawrth 2013

Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner yng Ngŵyl Llyfrau Plant Caerdydd gyntaf erioed sy’n digwydd rhwng 20-24 Mawrth. Mae digwyddiadau dros y ddinas i gyd i ddathlu llyfrau plant.

Bydd eich hoff awduron ac arlunwyr – a rhai nad ydych chi’n gwybod am eu bodolaeth nhw eto, yn dod â’u geiriau a’u darluniau’n fyw gyda chwedlau am greaduriaid rhyfeddol, sombis rygbi, pobl anhygoel o’r gofod a thylwyth teg yr enfys. Dewch i gwrdd â môr-forynion sy’n canu, dreigiau dewr, Groegiaid Gwych, eirth annwyl a llawer o gymeriadau gwych eraill. Bydd digon o gyfle i chi gymryd rhan wrth ysgrifennu a darlunio hefyd.

Bydd Caerdydd dan ei sang â straeon y mis Mawrth hwn gyda rhywbeth i bawb – dewch â’ch dychymyg, dyna i gyd.

Am ragor o wybodaeth, ac am restr gyflawn o’r digwyddiadau ewch i www.cardiffchildrenslitfest.com

Bwrw’r penawdau: Cyfeiriadur Arbenigedd Prifysgol Caerdydd

Ym mis Ebrill bydd Cyfeiriadau Arbenigedd newydd Prifysgol Caerdydd yn cael ei lansio – cronfa ddata ar-lein er mwyn helpu’r cyfryngau i gysylltu’n uniongyrchol er mwyn cael sylwadau arbenigol gan staff academaidd.

Mae galw cyson am arbenigwyr ac academyddion Caerdydd i roi sylwadau yn y newyddion a’r cyfryngau am bynciau cyfoes a’u meysydd ymchwil neu wybodaeth penodol eu hunain. Bydd y Cyfeiriadur Arbenigedd newydd hwn yn adnodd cynhwysfawr i newyddiadurwyr gael mynediad i wybodaeth a manylion cysylltu’r aelodau o staff sy’n fodlon siarad â’r cyfryngau.

Er mwyn cofrestru i gael eich cynnwys yn y cyfeiriadur newydd hwn, llenwch ffurflen sydyn sy’n cynnwys eich manylion cysylltu a hefyd gyflwyniad amdanoch chi eich hun, eich meysydd ymchwil ac arbenigedd. Ddylai hi ddim cymryd mwy nag ychydig funudau i’w llenwi, a rhagwelir y bydd y Cyfeiriadur newydd yn mynd yn fyw ym mis Ebrill.

Gall staff Prifysgol Caerdydd gael mynediad i’r ffurflen yma:

Dolen: http://sites.cardiff.ac.uk/experts/form/

Cyfrinair: c4rd1ff

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyfeiriadur, cysylltwch â Lisa Birkbeck, Cysylltiadau Cyhoeddus ar birkbeckl@cardiff.ac.uk neu 02920 870 298.

CPD ToolkitPecyn Cymorth Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’i lansio

Lansiwyd adnodd datblygiad proffesiynol ar-lein newydd i staff yn unig.

Mae’r pecyn cymorth DPP ar gael i bob cydweithiwr sydd eisiau trosglwyddo’i arbenigedd i’r gymuned fusnes drwy gyflwyno Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Mae pecyn cymorth, y gellir dod o hyd iddo ar-lein drwy www.cardiff.ac.uk/train/forstaff yn cynnig cyngor, arweiniad a llu o adnoddau i helpu staff wrth ddatblygu gweithgareddau DPP. Y cyfan sydd ei angen arnoch i gael mynediad i’r pecyn cymorth yw eich cyfrinair mewngofnodi arferol i wefan y Brifysgol.

Datblygodd Tîm Datblygiad Proffesiynol Prifysgol Caerdydd y pecyn cymorth DPP er mwyn ychwanegu at y cymorth presennol y maen nhw’n gallu ei gynnig ac i symleiddio datblygiad DPP yn y Brifysgol.

Yn ogystal, gall y defnyddwyr fanteisio ar gyfleuster sgwrsio byw os oes ganddyn nhw unrhyw ymholiadau y mae arnyn nhw angen ateb iddyn nhw’n syth neu os oes angen help arnyn nhw i ddefnyddio’r safle.

Am ragor o wybodaeth, neu i gynnig unrhyw adborth, cysylltwch â Katie McDermott, Swyddog Datblygu ar 029 2087 4638 neu e-bostiwch mcdermottk@cardiff.ac.uk.