Skip to content
Skip to navigation menu

English

Crynodeb o'r newyddion

03 Rhagfyr 2012

Casgliad o newyddion y Brifysgol, gan gynnwys gweithgareddau codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

Gwobr Newyddiaduraeth

Enillodd Elena Cresci, a raddiodd yn ddiweddar o'r Ysgol Newyddiaduraeth, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y teitl 'Myfyrwraig Newyddiaduraeth Ddigidol y Flwyddyn' yn 2012 yng Ngwobrau Cyfryngau Myfyrwyr y Guardian ar gyfer blog a ddechreuodd hi fel rhan o'i chwrs. Mae'r gwobrau bellach wedi'u cynnal ers 34 o flynyddoedd, ac maent yn cydnabod y safon uchaf ymhlith myfyrwyr newyddiaduraeth o brifysgolion ledled y DU ac yn arddangos talent arloesol ar ei orau drwy gyfrwng print, ar-lein, darlledu a'r cyfryngau digidol.

Myfyrwyr Biowyddorau yn rhagori

Mae myfyrwyr rhagorol sydd wedi'u cofrestru ar gwrs Meistr mewn Ymchwil yn y Biowyddorau (MRes) wedi cael eu cydnabod gydag ysgoloriaethau i gynorthwyo eu dysgu. Cyflwynodd bob ymgeisydd ddatganiad personol a chawsant eu dewis ar gyfer y gwobrau yn seiliedig ar eu cyraeddiadau academaidd, eu hysgogiad a'u huchelgais gwyddonol. Dywedodd yr Athro Tim Jacob sy'n arwain y cwrs: "Mae'r MRes yn gystadleuol iawn erbyn hyn ac mae galw mawr am y lleoedd ar y cwrs, felly mae'r myfyrwyr hyn yn cynrychioli'r goreuon. Yn sgil cynnig ysgoloriaethau rydym wedi cynyddu'r gystadleuaeth ymhellach, i fyfyrwyr yn y DU a thramor."

Plant Mewn Angen

Mae staff a myfyrwyr y Brifysgol wedi codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen y BBC, a gynhaliwyd ddydd Gwener, 16 Tachwedd 2012. Roedd digwyddiadau'n cynnwys bore coffi yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngu ac Astudiaethau Diwylliannol a gwerthu teisennod ar thema Scooby Doo yn yr Ysgol Seicoleg a llwyddwyd i godi £850. Cymerwch gipolwg ar dîm yr Ysgol Seicoleg ar waith: http://www.youtube.com/watch?v=6bXlNEW0KD0&feature=plcp

Fetch

Yn ogystal â gweithio yn rhan o'r tîm lleihau gwastraff, mae David Melkevik wedi ysgrifennu sgript ar gyfer ffilm fer yn ei amser hamdden. Mae Fetch yn ffilm gomedi deng munud o hyd, am unigolyn yn ei arddegau a'i anifail anwes sy'n sombi. Bydd yn cael ei darlledu ar BBC 2, ddydd Iau 13 Rhagfyr 2012. Cafodd y ffilm ei chynhyrchu gan 'It's My Shout productions' a chafodd ei chreu gan BBC Cymru fel rhan o'u cyfres Made in Wales.

Clinig llygaid

Gwnewch apwyntiad llygad yn rhad ac am ddim ac wrth wneud hynny byddwch yn cefnogi myfyrwyr optometreg Caerdydd.  Bydd y prawf 90 munud yn cael ei oruchwylio gan optometryddion cymwys a bydd yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf weithio gyda chleientiaid go iawn wrth iddynt hyfforddi i gyrraedd safonau proffesiynol. Fel bonws ychwanegol, byddwch yn derbyn gostyngiad o 20% oddi ar gost sbectol newydd. Er mwyn gwneud apwyntiad yn y Clinig Llygaid ffoniwch: 02920874357 Anfonwch e-bost at: eyeclinic@cardiff.ac.uk neu i am fwy o wybodaeth ewch i www.cardiff.ac.uk/optom/eyeclinic/