Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodi Nobel Llawryfol yn llywydd ym Mhrifysgol Caerdydd

23 Tachwedd 2009

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dathlu sefydlu ei Lywydd newydd, gan basio’r fraint yn ffurfiol o un unigolyn pwysig yn hanes y Brifysgol i un arall.

Sefydlwyd yr Athro Syr Martin Evans yn 22ain Llywydd Prifysgol Caerdydd mewn seremoni arbennig (23 Tachwedd), a chydnabuwyd hefyd gyfraniad arbennig yr Arglwydd Neil Kinnock fel llywydd (1998-2009). Y Llywydd yw’r uchaf o holl swyddogion mygedol y Brifysgol.

Neidio i’r oriel

Enillodd Llywydd newydd y Brifysgol, yr Athro Syr Martin Evans, FRS y Wobr Nobel am Feddygaeth yn 2007 - y fraint uchaf ei bri ym maes gwyddoniaeth y byd - am arloesedd sy’n trawsnewid gwyddoniaeth feddygol fodern. Syr Martin oedd y gwyddonydd cyntaf i adnabod celloedd bonyn embryonig y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth eang o bwrpasau meddygol. Mae ei ddarganfyddiadau’n cael eu defnyddio mewn bron pob maes biomeddygaeth erbyn hyn - o ymchwil sylfaenol i ddatblygu therapïau newydd. Mae Syr Martin yn cael ei ddathlu ledled y byd fel "tad ymchwil celloedd bonyn" ac wedi ei enwi yn un o "ddeg Prydeiniwr sydd wedi llunio ein byd."

Mae Syr Martin yn disodli’r Arglwydd Neil Kinnock, sydd wedi bod yn y swydd ers 1998, ar ôl astudio yn y Brifysgol yn y 1960au. Dyma hefyd lle cyfarfu’r Arglwydd Kinnock â’i wraig, Glenys Kinnock, lle cafodd ei flas cyntaf o arweinyddiaeth wleidyddol fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr ac, yn yr 11 blynedd ddiwethaf fel Llywydd, lle mae wedi cael llawer o bleser wrth wylio’r gydnabyddiaeth ryngwladol y mae staff a myfyrwyr y Brifysgol wedi ei hennill.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Mae wedi bod yn her fawr i’r Brifysgol ddod o hyd i olynydd i rywun fel Neil. Ond rwy’n gwybod, wrth benodi’r Athro Syr Martin Evans, bod y Brifysgol wedi ennill ffrind, llysgennad, eiriolwr a chefnogwr brwd. Mae’r Arglwydd Kinnock wedi llywyddu dros gyfnod o ddatblygu enfawr a chyflawniadau gwych yng Nghaerdydd a bydd Syr Martin, sydd wedi arwain llawer o’n datblygiadau, yn arweinydd disglair wrth i ni ymdrechu am fwy o lwyddiant."

Dywedodd Syr Martin: "Rwyf wrth fy modd ac yn ystyried hi’n fraint enfawr derbyn fy rôl newydd fel Llywydd Prifysgol Caerdydd.

"Mae Neil wedi llywyddu dros un o’r cyfnodau mwyaf rhyfeddol o dwf a llwyddiant yn hanes y Brifysgol. Mae gan y Brifysgol lawer i edrych ymlaen ato yn y dyfodol wrth i ni wneud cynnydd cyffrous ac arwyddocaol wrth olrhain ein gweledigaeth i fod yn un o brif brifysgolion y byd."

Dywedodd yr Arglwydd Kinnock: "Rwyf wrth fy modd bod fy olynydd, yr Athro Syr Martin Evans, yn rhywun o fri byd-eang. Byddaf yn parhau i gadw llygad ar lwyddiant parhaus a chyflawniadau newydd Prifysgol Caerdydd - ond byddaf yn gwylio mwy ac yn cyfranogi llai. Wrth gwrs, byddaf bob amser yn barod ac yn awyddus i ddatgan gwerth y Brifysgol hon y mae gennyf ddyled fawr iddi."

Yn ystod y seremoni roedd darlleniad o’r gerdd ’Education’gan Gwyneth Lewis gan Anni Parri, myfyrwraig ôl-raddedig yn Ysgol y Gymraeg. Ysgrifennodd Gwyneth y gerdd hon fel comisiwn arbennig i ddathlu pen-blwydd Prifysgol Caerdydd yn 125 oed yn 2008.

Wnaeth Julia Lezhneva o’r Academi Llais Ryngwladol Prifysgol Caerdydd gau’r digwyddiad drwy berfformiad "non piu mesta accanto al fuoco" o La Cenerentola, gan Rossini.

A major new initiative to expand and enhance the University’s postgraduate research community was also announced at the event. Recognising that the University's President Professor Sir Martin Evans is one of the leading researchers of the age, the University has launched the President's Research Scholarships.

Marking the University’s largest investment in postgraduate scholarships, nearly £4M will enable around 80 talented and promising students to pursue postgraduate research studies at the University. The President’s Research Scholarships will be a significant addition to the University’s existing scholarship investments, aiming to enhance the number of people undertaking significant, challenging and innovative research to PhD level at Cardiff University.

I weld lluniau o’r seremoni ac o’r cinio arbennig ewch i: http://www.cardiff.ac.uk/news/presidentsgallery

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

Tags