Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enwebu ‘Cymrawd y Bobl’

09 Ebrill 2008

Mae Prifysgol Caerdydd, fel rhan o’i dathliadau 125 mlwyddiant, wedi ymuno â’r South Wales Echo i anrhydeddu aelod blaenllaw o’n cymunedau lleol sy’n teilyngu cael ei alw’n Gymrawd y Bobl Prifysgol Caerdydd.

Mae tair wythnos ar ôl ar gyfer yr enwebiadau i ganfod unigolyn blaenllaw o’r gymuned yn Ne Cymru sydd wedi teithio’r filltir ychwanegol honno ac wedi newid bywydau pobl er gwell.

Mae Prifysgol Caerdydd bob blwyddyn yn rhoi Cymrodoraethaui nifer fechan o unigolion sydd wedi cyflawni rhagoriaeth yn eu maes. Ac eleni, am y tro cyntaf, bydd yr anrhydedd o fod yn Gymrawd Prifysgol Caerdydd yn cael ei roi i aelod o’r cyhoedd sydd wedi arddangos cyfraniad cadarnhaol cyson i’r gymuned yn Ne Cymru.

Dyma gyfle ardderchog i’r Brifysgol gydnabod y cyfraniad gwerthfawr sydd weithiau’n newid bywydau y mae llawer o aelodau’n cymunedau lleol yn ei wneud a hynny’n rheolaidd.

Dywedodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant: "O ddechreuadau cyffredin mae cyflawniadau Caerdydd yn ffynhonnell balchder ac ysbrydoliaeth i lawer iawn o bobl. Dros y 125 mlynedd diwethaf, mae’r Brifysgol wedi dod yn rhan hanfodol o fywyd yng Nghaerdydd a Chymru, a dyna pam rydym wedi penderfynu dathlu hyn drwy anrhydeddu aelod o gymuned De Cymru gyda’r enghraifft gyntaf o Gymrawd y Bobl."

Mae croeso i unrhyw un gyflwyno enwebiadau a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyflwyno’r Gymrodoriaeth iddo yn y Seremoni Raddio flynyddol fis Gorffennaf, ochr yn ochr â Chymrodorion er Anrhydedd y Brifysgol am eleni.

Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i bob aelod o gymunedau Caerdydd, y Cymoedd a’r Fro. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 25 Ebrill 2008, a gellir cael gwybodaeth fanylach am sut i enwebu ar www.caerdydd.ac.uk/125.

Tags