Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyhoeddi’r Enwebeion ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd

09 Ebrill 2013

Enriching Student Life Awards 2013

Nod y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd blynyddol a gyflwynir am y drydedd flwyddyn, yw cydnabod y cymorth a’r arweiniad neilltuol a roddir i fyfyrwyr gan amrywiaeth o staff, boed yn academaidd neu’n weinyddol.

Eleni cafwyd mwy o enwebiadau nag erioed gan fyfyrwyr, gan bwysleisio cymaint o aelodau o staff sy’n cerdded yr ail filltir i gefnogi eu myfyrwyr.

Meddai Beth Button, y Swyddog Addysg a Materion y Brifysgol: "Roedd hi’n anodd iawn creu rhestr fer o’r nifer enfawr o enwebiadau, nid yn unig oherwydd y nifer mawr ond hefyd ansawdd anhygoel yr enwebiadau.

"Mae pob aelod o staff a enwebwyd yn amlwg yn gwneud llawer mwy na’r disgwyl i helpu eu myfyrwyr, a dangoswyd hyn drwy’r enwebiadau a’r geirdaon a dderbyniwyd. Boed yn academaidd, yn fugeiliol neu drwy’r gefnogaeth y maen nhw’n ei chynnig, mae’r gwobrau’n ddathliad gwych o’r ffordd y mae ein staff yn effeithio ar fywydau eu myfyrwyr yng Nghaerdydd."

Yr enwebeion ar restri byrion eleni yw:

Gwobr Cyflogadwyedd Endsleigh:

 • Helen Mc Nally – Gwasanaeth Gyrfaoedd
 • Elliot Pill – Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol
 • Janet Williams – Ysgol Mathemateg

Aelod o staff sy’n cynnig yr help mwyaf:

 • Duncan Bloy - Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol
 • Ellen Christopher – Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
 • Denise Davies – Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd
 • Angharad Naylor – Ysgol y Gymraeg

Aelod o staff mwyaf effeithiol:

 • Martin Coyle – Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
 • Luke Sloan –Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Glenn Sweeny – Ysgol y Biowyddorau

Tiwtor personol y flwyddyn:

 • Gary Attard – Ysgol Cemeg
 • Rob Thomas – Ysgol y Biowyddorau
 • Carole Tucker – Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth  

Aelod o staff mwyaf ysbrydoledig:

 • Dave Dawkins – Ysgol y Gyfraith
 • Guiseppe Vatalaro – Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth
 • Rob Wilson – Ysgol Mathemateg

Aelod o staff mwyaf arloesol:

 • Ralph Fevre – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Rebecca Price-Davies – Ysgol Fferylliaeth Cymru
 • Steve Whitcombe – Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd

Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr:

 • Kathryn Foot –Gwasanaeth Gyrfaoedd
 • Louise Hughes – Ysgol Fferylliaeth  
 • Sarah Williamson – Y Gofrestrfa, Llywodraethu & Myfyrwyr

Gwahoddir pob enwebai ar y rhestri byrion i ginio’r gwobrau a gynhelir yn Neuadd Aberdâr ar 9 Mai, lle bydd yr Is-Ganghellor yn cyflwyno’r gwobrau. Cyflwynir y gwobrau ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd y Myfyrwyr yn ystod y seremoni wobrwyo hon hefyd.

Llongyfarchiadau i bob ymgeisydd ar y rhestri byrion!