Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysbrydoliaeth olympaidd

22 Rhagfyr 2009

Dr Nicki Phillips (de) yn derbyn y Nod Ysbrydoli gan Jonathan Edwards ynghyd â’r Athro Roger Mansfield, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Gofal (chwith pell) a Tony EverettDr Nicki Phillips (de) yn derbyn y Nod Ysbrydoli gan Jonathan Edwards ynghyd â’r Athro Roger Mansfield, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Gofal (chwith pell) a Tony Everett

Cydnabuwyd rhaglen newydd i ffisiotherapyddion yn swyddogol a fydd yn eu galluogi i gefnogi athletwyr paralympaidd yn well o ran eu hyfforddiant ar gyfer Gemau 2012 gan Bwyllgor Trefnu Llundain Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012.

Nod rhaglen ‘Ffisiotherapi yn cefnogi athletwyr o bob gallu’ yw rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr a graddedigion ffisiotherapi mewn chwaraeon anabledd.

Wedi’i datblygu gan Dr Nicola Philips a Tony Everett o Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd y Brifysgol mae’r rhaglen yn fenter Cymru gyfan a fydd yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr fanteisio ar ddarpariaeth gwasanaeth cefnogaeth i wirfoddolwyr o’r radd flaenaf ar gyfer pob tîm rhyngwladol yng Nghymru cyn Gemau 2012 yn Llundain.

Yn ogystal â chefnogi athletwyr Olympaidd, mae i’r rhaglen fuddion sy’n ymestyn yn bell y tu hwnt i 2010. Caiff mwy o athletwyr anabl yng Nghymru eu helpu yn yr hir dymor diolch i’r cynllun a bydd llawer o’r ffisiotherapyddion sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn mynd â’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd yn ôl i’w gweithle GIG, lle y byddant yn gallu gwella gofal i gleifion.

O ganlyniad i’w heffaith barhaus mae’r rhaglen wedi ennill Nod Ysbrydoli Llundain 2012 gan Bwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd (LOCOG) – y prosiect cyntaf sy’n ymwneud â chwaraeon i ennill y dyfarniad yng Nghymru. Mae’r Nod Ysbrydoli yn cydnabod mentrau arloesol a ysbrydolwyd gan y dedfrydau Olympaidd a bydd yn gaffaeliad i’r rhanbarthau lle maent wedi’u lleoli.

Rhoddwyd y Nod i’r tîm gan y medalydd Olympaidd Jonathan Edwards, sydd bellach yn Ddirprwy Gadeirydd Grŵp Cenhedloedd a Rhanbarthau Llundain 2012 a chynrychiolydd athletwyr ar Fwrdd LOCOG. Gan roi’r dyfarniad, dywedodd Jonathan: "Llongyfarchiadau ar ennill y Dyfarniad Nod Ysbrydoli cyntaf yng Nghymru am fenter sy’n gysylltiedig â chwaraeon. Dyma brosiect rhagorol, a fydd yn cefnogi llawer o unigolion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff ledled Cymru"

Ychwanegodd Dr Philips: "Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill Nod Ysbrydoli ac rydym yn gyffrous am ddarparu’r sgiliau i weithio yn y maes hwn ar gyfer mwy o ffisiotherapyddion. Rydym yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan o ran croesawu timau paralympaidd sydd eisoes ag ymrwymiad i Gymru cyn Llundain 2012, ond rydym yr un mor falch o annog ac ategu cymryd rhan mewn chwaraeon ar bob lefel gallu yng Nghymru."

Mae’r cynllun o ganlyniad i gydweithio rhwng y Brifysgol, Chwaraeon Anabledd Cymru, Uned Perfformiad Uchel Cyngor Chwaraeon Cymru ac Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cynulliad Cymru. Darparwyd arian ychwanegol gan y Cynulliad hefyd.

Mae rhagor o fanylion am y prosiect ar gael yma: http://www.cardiff.ac.uk/sohcs/newsandevents/events/physios-supporting-athletes-across-all-abilities.html