Skip to content
Skip to navigation menu

English

Un o addysgwyr menter gorau’r DU

27 Medi 2013

Neil Coles web

Mae aelod o Dîm Menter y Brifysgol wedi’i enwi’n un o addysgwyr menter gorau’r DU mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Cyhoeddwyd mai Neil Coles oedd enillydd y categori Addysgwr Menter yn y Gwobrau Addysgwyr Menter Cenedlaethol a gynhaliwyd yn ddiweddar, am ei waith yn arwain prosiect y Brifysgol ‘menter ac arloesedd yn y cwricwlwm’.

Nod y prosiect yw gweithio gyda staff darlithio academaidd i wella’r pwyslais ar ddatblygu gallu menter mewn dysgu a arweinir gan ymchwil. Mae Neil wedi dod yn ymarferydd a chefnogwr blaenllaw o’r ffordd ymgysylltiedig hon o ddysgu, gan ddatblygu nifer o raglenni a ddefnyddiwyd mewn addysg orfodol, gymunedol a dewisol.

Cyflwynwyd tlws a gwobr ariannol i Neil gan Richard Atfield o’r Academi Addysg Uwch a noddodd y wobr. Dywedodd Neil: "Rwy’n aelod o dîm gwych sy’n cefnogi myfyrwyr arloesol ac yn gweithio gyda staff eraill fel y gellir dysgu menter trwy eu disgyblaethau. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r Ganolfan Genedlaethol Entrepreneuriaeth mewn Addysg, Addysgwyr Menter y DU a holl staff Prifysgol Caerdydd sydd, yn unigol, yn helpu i ddatblygu gallu menter eu myfyrwyr trwy addysgu a arweinir gan ymchwil.

"Mae’n anrhydedd mawr derbyn y wobr hon gan y gymuned addysg fenter. Byddaf yn meddwl yn ofalus am sut i wario’r arian, ond bydd yn sicr yn hybu’r agenda mewn rhyw ffordd!"

Mae Tîm Menter y Brifysgol yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr, beth bynnag yw eu maes pwnc, i ddatblygu eu sgiliau menter fel y gallant sylwi ar gyfleoedd a gwneud i bethau ddigwydd. Trwy gyfres o ddigwyddiadau, gweithdai, cystadlaethau a chyngor, gall myfyrwyr ddatblygu eu syniadau busnes neu fenter gymdeithasol a dysgu sgiliau newydd.

Dolenni cysylltiedig

Menter Prifysgol Caerdydd

Menter yn y Cwricwlwm

Pennawd ar gyfer y llun: Neil Coles (yr ail o’r dde) gyda’i wobr