Skip to content
Skip to navigation menu

English

Drysau agored

26 Awst 2011

Main Building - web

Mae Prifysgol Caerdydd yn agor drysau un o’i hadeiladau mwyaf eiconig er mwyn i’r cyhoedd gael cyfle prin i edrych ar ei hanes a dysgu mwy am y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yno.

Cafodd Prif Adeilad trawiadol y Brifysgol ei agor yn ffurfiol ym mis Hydref 1909, mae’n adeilad rhestredig Gradd II ac yn ganolbwynt ffyniannus i’r campws a’r ddinas. Fel rhan o fenter Drysau Agored yr Ymddiriedolaeth Ddinesig, bydd diwrnod agored arbennig yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 17 Medi i roi cyfle i drigolion Caerdydd ac ymwelwyr edrych y tu ôl i furiau cyfarwydd yr adeilad.

Fel rhan o’r diwrnod, caiff yr ymwelwyr weld y casgliad Llyfrau Prin sydd newydd gael ei sicrhau gan y Brifysgol, gan gynnwys 175 o incwnabwla (sef y llyfrau printiedig cynharaf o’r cyfnod o gwmpas 1500), tua 500 o Feiblau prin a set anghyffredin o weithiau cynnar Shakespeare.

Bydd ardal ryngweithiol i blant hefyd gydag arddangosfeydd ymarferol ynglŷn â’r corff dynol, arddangosiadau ac arddangosfeydd gan rai o ymchwilwyr yr adeilad am eu gwaith nhw sydd gyda’r gorau yn y byd a chyfle i bobl ddysgu mwy am y cyrsiau sy’n cael eu cynnig gan Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Dysgu Gydol Oes.

Bydd y Prif Adeilad, ym Mharc y Plas, yn agored i’r cyhoedd o 11.00am tan 3.00pm ar 17 Medi. Yn ystod y diwrnod, bydd dwy daith arbennig o amgylch yr adeilad yn cael eu harwain gan Jim Cowan, tywysydd proffesiynol o gwmni Cardiff History and Hauntings. Mae’r rhain yn dechrau am 12.45pm a 1.45pm ac yn para am ryw 30 munud. Bydd teithiau tywys o amgylch y casgliad Llyfrau Prin yn rhedeg am 1.00pm-2.00pm (Cymraeg) a 2.00pm-3.00pm (Saesneg).

Mae pob taith ar gael am ddim a rhaid archebu lle ymlaen llaw drwy gysylltu â Community@caerdydd.ac.uk neu 02920 876935. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.caerdydd.ac.uk/opendoors.

Dylai ymwelwyr a hoffai gael taith o amgylch yr adeilad yn Gymraeg, neu ymwelwyr sydd ag anawsterau symud o gwmpas, gysylltu â Thîm Ymgysylltu Cymunedol y Brifysgol yn y cyfeiriad e-bost neu ar y rhif uchod ymlaen llaw.

Mae menter Drysau Agored yn cael ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru ac mae’n rhoi cyfle i’r cyhoedd ymweld yn ddi-dâl â rhai o’r adeiladau a’r mannau o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol harddaf yn y wlad. Eleni mae dros bum cant o ddigwyddiadau ar fwy na thri chant o safleoedd ledled Cymru. Y rhaglen hon yw cyfraniad Cymru at Ddiwrnodau Treftadaeth Ewrop.

 

Tags