Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfle arallfydol i Kyle

01 Medi 2011

Kyle GrantKyle Grant

Bydd myfyriwr y biowyddorau, Kyle Grant, yn treulio’r flwyddyn nesaf yn archwilio’r gofod dwfn – neu, o leiaf yn archwilio’r posibiliadau.

Bydd Kyle yn gadael cyn hir i fynd ar leoliad gyda Labordy Gwyddorau Bywyd y Gofod yng Nghanolfan Gofod Kennedy yn Florida. Bydd yn ymchwilio i ymarferoldeb hedfan i’r gofod dwfn gyda NASA - ac ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant ei hun ar ddisgyrchiant sero ffug.

Bydd y lleoliad blwyddyn hefyd yn mynd â Kyle i Ganolfan Gofod Johnson yn Texas a’r Labordy Gyriad Jet yng Nghaliffornia.

Mae Kyle yn fyfyriwr israddedig mewn microbioleg sydd hefyd yn astudio astroffiseg. Dysgodd am yr ymchwil gan hysbyseb ar wefan astrobioleg NASA.

Dywedodd Kyle: "Penderfynais fod rhai pobl yn cystadlu yn y Loteri, felly pam na ddylwn i roi cynnig ar hwn? Mae’n anhygoel o gystadleuol. Mae llawer o fyfyrwyr y DU yn ymgeisio am interniaethau NASA felly bues i’n eithaf ffodus."

Nod rhaglen gofod dwfn NASA yw anfon pobl i’r blaned Mawrth ac i’r asteroidau erbyn y 2020au a’r 2030au. Bydd Kyle yn gweithio gyda’r Athro Jamie Foster ar systemau cynnal bywyd ar y llong ofod i’r gofod dwfn, yn enwedig ar ddefnydd micro-organeddau a’u heffaith ar y corff dynol mewn microdisgyrchiant. Mae hyn yn cynnwys ailgylchu gwastraff ac aildyfu bwyd ar gyfer teithiau gofod o tua 500 o ddiwrnodau. Bydd Kyle hefyd yn cael y cyfle i brofi amgylchiadau’r gofod dwfn drosto ef ei hun mewn hediadau ffug.

Mae Kyle newydd gwblhau ei ail flwyddyn yn yr Ysgol Biowyddorau a bydd yn dychwelyd ar ôl ei flwyddyn gyda NASA. Dywedodd : "Mae fy nhiwtor Dr Andy Morby wedi bod yn hynod o barod ei gymwynas, yn fy helpu gyda’r gwaith papur. Mae wir yn gyfle ffantastig, rwy’n gobeithio, ar ôl i mi raddio, byddaf yn gallu dychwelyd yno i weithio."