Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr Americanaidd rhagorol yn cyrraedd

28 Mehefin 2011

Fulbright2011 WEBPrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, gyda (ar y dde) yr Athro Jonathan Osmond. Y tu ôl iddyn nhw mae (o’r chwith i’r dde) Jordan Shapiro (Prifysgol Rochester), Alyssa Hartman (Prifysgol Ball State), Jacob Peters (Prifysgol Northwestern), Angela Edwards (Prifysgol Seattle), Kathryn Cannon (Prifysgol Wesleaidd Illinois), Catherine Yu (Prifysgol Carnegie Mellon), Michael Borchetta (Prifysgol Northwestern), Ila Jones (Prifysgol De Fflorida)

Caiff wyth o fyfyrwyr disgleiriaf UDA eu cyflwyno i ddiwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru mewn Sefydliad Haf newydd ac arloesol.

Mae Comisiwn Fulbright UDA a’r DU wedi penodi Prifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth i gynnal Sefydliad Haf Fulbright cyntaf Cymru. Bydd y myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn dysgu am ddiwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a daearyddiaeth Cymru a’r dylanwad hanfodol a gafodd diwydiant ar ddigwyddiadau, mannau a phobl y genedl. Dros chwe wythnos, byddan nhw’n teithio’r wlad, gan gwrdd â phobl ac ymweld â rhai lleoliadau allweddol sydd wedi gwneud Cymru’n wlad mor amrywiol ac unigryw.

Mae’r myfyrwyr newydd gychwyn ar eu pythefnos cyntaf yng Nghaerdydd, ble fyddan nhw’n archwilio newid economaidd a diwydiannol yng Nghymoedd De Cymru a’r porthladdoedd arfordirol dros y tair canrif ddiwethaf, gan holi cwestiynau ynghylch diwylliant, hunaniaeth ac iaith Cymru. Ym Mangor, byddan nhw’n archwilio effaith diwydiannau megis twristiaeth, mwyngloddio llechi ac amaethyddiaeth yr ucheldir, a’r ffordd y gall cenedl fach gynnal ei hunaniaeth mewn oes fyd-eang. I orffen, ym Mhrifysgol Aberystwyth byddan nhw’n edrych ar Gymru a’i pherthynas â’r byd ehangach a dechrau meddwl am ffyrdd gwahanol y mae Cymru’n wynebu heriau’r dyfodol.

Cafodd yr wyth myfyriwr israddedig eu dewis mewn cystadleuaeth o Brifysgolion ledled UDA, o Seattle i Dde Fflorida. Fe’u croesawyd i Gymru mewn derbyniad arbennig yn y Senedd heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Pwysleisiodd y Prif Weinidog y cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a’r UD a dymunodd y bydd y myfyrwyr yn cael ymweliad pleserus a chofiadwy.

Hefyd bu Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, Caerdydd, yr Athro Jonathan Osmond, yn croesawu’r myfyrwyr a rhoddodd ddiolch i Gomisiwn Fulbright am greu’r Sefydliad. Dywedodd Penny Egan, Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn, wrth y myfyrwyr: "Rwy’n gobeithio y byddwch yn dod yn llysgenhadon dros y Prifysgolion yma, a rhoi Cymru’n fwy cadarn ar y map fel man gwych i ddod iddo ac i astudio."

Dywedodd un o’r myfyrwyr, Jordan Shapiro o Vermont, sy’n astudio Hanes ym Mhrifysgol Rochester: "Teimlaf y fraint o gael bod yn rhan o hyn. Mae pawb wedi bod yn groesawgar dros ben ac rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar at yr wythnosau nesaf. Mae’n gyfle rhyfeddol i ddysgu am hanes Cymru, a’i weld a’i brofi yn y mannau ble digwyddodd y cyfan."

Bydd pob rhan o’r cwrs yn cynnwys gwaith cwrs academaidd, gan ddefnyddio ymchwil ac arbenigeddau addysgu byd-enwog pob un o’r tair prifysgol. Hefyd bydd y myfyrwyr yn mynychu digwyddiadau diwylliannol ac ymweld â safleoedd hanesyddol er mwyn deall rhanbarthau unigryw Cymru.

Cyfarwyddwr y Cwrs ar gyfer cyfraniad Prifysgol Caerdydd yw Dr Bill Jones o Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd y Brifysgol, a dywedodd: "Mae’n gaffaeliad mawr i Gymru fedru sicrhau Sefydliad Haf gan sefydliad mor bwysig â Chomisiwn Fulbright. Dyma grŵp dawnus iawn o fyfyrwyr ac rwy’n siŵr y byddan nhw’n rhoi gwedd newydd ar y ffordd y mae diwydiant wedi ffurfio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd Cymru. Hefyd byddan nhw’n dod i ddeall y rhanbarthau unigryw a’r bobl sy’n gwneud ein gwlad gyfareddol."

Mae Comisiwn Fulbright wedi bodi yn hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth ddiwylliannol trwy ysgoloriaethau addysgol ers dros 60 mlynedd. Mae Sefydliadau Haf yn y DU yn fenter newydd, gyda’r nod o gyflwyno myfyrwyr i’r Deyrnas Unedig, a datblygu eu sgiliau academaidd ac annog arweinyddiaeth yn ogystal. Ar ddychwelyd i UDA, byddan nhw’n dod yn llysgenhadon dros astudio yn y DU.

 

Tags