Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfraniad eithriadol i gymdeithaseg ym Mhrydain

26 Ebrill 2013

Sara Delamont_web

Cafodd Dr Sara Delamont, sy’n Ddarllenydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, ei dewis fel enillydd Gwobr am Wasanaeth Rhagorol gan Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain eleni.

Lansiwyd y wobr yn 2011, ac mae’n cydnabod cyfraniad eithriadol i Gymdeithaseg ym Mhrydain dros yrfa hir, ac mae enwebiadau’n agored i bob aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain sydd ag enw da. Dewiswyd Dr Delamont o blith nifer o enwebiadau o ansawdd uchel yn dilyn proses feirniadu faith.

Roedd rhan o’r enwebiad ar gyfer y wobr yn dweud: "Mae ymchwil Sara wedi ymwneud â nifer o wahanol feysydd a disgyblaethau gan gynnwys anthropoleg, astudiaethau ffeministaidd a rhyw, cymdeithaseg addysg, bwyd, proffesiynau, a dulliau ymchwil ansoddol yn enwedig ethnograffeg, ac mae ei hymchwil bresennol yn ymwneud â dwy grefft ymladd, sef capoeira a savate. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth, fe’i hetholwyd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol yn 2000, ac enillodd DScEcon yn 2007."

Ymunodd Dr Delamont â’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ym 1976, a chafodd ei dyrchafu’n uwch-ddarlithydd ym 1979 ac yn Ddarllenydd ym 1989. Hi oedd y fenyw gyntaf i fod yn Ddeon y Gyfadran Astudiaethau Economaidd a Chymdeithasol (1983-1985) ac yn Gadeirydd ei olynydd, sef Bwrdd y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, o 2001 i 2008. Ym 1984, daeth Sara’n llywydd benywaidd cyntaf Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain.

Dywedodd yr Athro Malcolm Williams, Cyfarwyddwr yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae Sara’n haeddu’r wobr hon yn fawr. Mae’n gymdeithasegydd o’r radd flaenaf. Mae ei gwaith wedi bod yn ysgogol a dylanwadol ac mae wedi chwarae rhan ganolog yn enw da hirsefydlog Caerdydd am ymchwil ansoddol ragorol.

"Ond yn fwy na hyn, mae wedi bod yn ddinesydd cymdeithasegol rhagorol gan wasanaethu ar bwyllgorau cenedlaethol mewn cymdeithaseg a gwyddor gymdeithasol yn fwy cyffredinol. Yn arbennig, mae ei charedigrwydd personol a haelioni deallusol wedi bod yn ffynhonnell o gefnogaeth ac anogaeth i gymaint o gymdeithasegwyr ifanc, a hefyd i’r rhai ohonom sydd yn nes ymlaen yn ein gyrfaoedd."

Dywedodd yr Athro David Morgan, cyn-lywydd Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain (1997-1999) a chyn-olygydd cylchgrawn Sociology y gymdeithas, a dderbyniodd y wobr ar ran Sara yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain yn Llundain yn ddiweddar: "Wrth gwrs byddwch chi’n ei chysylltu â chymdeithaseg addysg, ond mae llawer, llawer mwy. Yr agenda cymdeithasegol, astudiaethau ffeministaidd, ymchwil ansoddol ac yn y blaen. Rwy’n meddwl, â dweud y gwir, bod pawb yn yr ystafell hon wedi’u cyffwrdd neu’u dylanwadu mewn rhyw ffordd gan waith Sara mewn rhyw ffurf neu’i gilydd. Fel y mae Prifysgol Caerdydd a Chymdeithas Gymdeithasegol Prydain. Felly rwyf i, am un, yn falch iawn i longyfarch Sara ar ennill y wobr hon."

Ar hyn o bryd mae Dr Delamont yn addysgu dulliau meintiol ar lefelau Meistr a Doethuriaeth, yn ogystal â modiwlau israddedig ar safbwyntiau cymdeithasegol ac anthropolegol Brasil, a ‘Myths, Monsters and Legends‘ (ynghlŷn ag astudio systemau cred).

Roedd Sara’n aelod o Is-banel yr Ymarfer Asesu Ymchwil mewn Cymdeithaseg (2005-2008) ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Is-banel 23 y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (Cymdeithaseg).

Cyhoeddwyd traethawd hynangofiannol, Milkshakes and Convertibles, yn Studies in Symbolic Interaction (Cyfrol 39) yn 2012. 

Dolenni cysylltiedig

Proffil Dr Sara Delamont

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain