Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08 Ebrill 2011

Yr Athro John HarwoodYr Athro John Harwood

Mae’r Athro John Harwood wedi ennill prif wobr wyddonol Americanaidd am ei waith ar fiocemeg lipidau. Gwobr Ymchwil Supelco/Nicholas Pelick yw’r wobr fwyaf nodedig yn ei maes, ac mae nifer o Enillwyr Gwobr Nobel ymhlith y cyn enillwyr. Mae’r rhai sy’n ennill y wobr wedi gorfod gwneud cyfraniadau rhagorol drwy ddarganfyddiadau ymchwil dylanwadol a phapurau technegol o ansawdd uchel.

Mae’r American Oil Chemistry Society (AOCS) yn cyflwyno’r wobr flynyddol gan gydnabod ymchwil wreiddiol ragorol mewn brasterau, olewau a chemeg neu fiocemeg lipidau. Yr Athro Harwood yw derbynnydd y wobr yn 2011. Mae’n adnabyddus yn benodol am ei waith mewn biocemeg lipidau planhigion, ac mae ar flaen y gad ym maes gwyddoniaeth gymhwysol lipidau planhigion.

Mae’r Athro Harwood (sydd hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau) wedi ymdrin â nifer o agweddau gwahanol ar ymchwil lipidau planhigion. Yn benodol, mae wedi gwella dealltwriaeth o’r modd y mae planhigion yn rheoli metaboledd lipidau. Mae nifer o chwynladdwyr yn gweithio drwy eu heffaith ar lipidau, ac mae ymchwil yr Athro Harwood hefyd wedi helpu dealltwriaeth o’r prosesau hyn. Yn fwy diweddar, mae’r Athro Harwood wedi bod yn gysylltiedig â gwella cynhyrchion o gnydau olew. Mae treial llwyddiannus diweddar o had olew rêp wedi cadarnhau rhagfynegiadau a wnaed gan ei dîm ymchwil.

Noddir y Wobr gan y cwmni biocemeg Supelco a Chyn-lywydd AOCS, Nicholas Pelick. Mae’r enillydd yn rhoi darlith yng nghyfarfod blynyddol AOCS (yn Cincinnati ym mis Mai) yn ogystal â derbyn plac a gwobr.

Dywedodd yr Athro Harwood: "Rwy’n hynod falch o weld fy ngwaith yn cael ei gydnabod gyda gwobr mor arwyddocaol. Rwy’n ei weld fel teyrnged i’r gwaith sydd wedi’i wneud gan fy nhimau ymchwil yma yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd, a hefyd i’n llu o bartneriaid rhyngwladol."

Dywedodd yr Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau: "Rwy’n falch tu hwnt fod ymchwil bwysig John Harwood i lipidau planhigion wedi’i chydnabod gan y wobr ryngwladol arwyddocaol iawn hon. Mae’r wobr hon, yn ogystal ag ethol John yn Aelod Anrhydeddus o Academi Gwyddorau Hwngari yn ddiweddar, yn tynnu sylw at ansawdd gwaith yr Ysgol Biowyddorau ar fiocemeg planhigion a gydnabyddir yn rhyngwladol."

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Biowyddorau