Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod addysgwyr meddygol “rhagorol”

13 Mawrth 2012

Outstanding medical educators recognised webDr Kamila Hawthorne a Dr Steve Riley yn derbyn eu gwobrau

Cafodd dau o addysgwyr meddygol blaenllaw’r Brifysgol eu hethol yn Gymrodyr Academi’r Addysgwyr Meddygol, i gydnabod eu "llwyddiannau eithriadol".

Roedd Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gymuned yr Ysgol Feddygaeth, Dr Kamila Hawthorne, ac Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Feddygaeth, Dr Steve Riley, ymhlith nifer dethol o addysgwyr uwch a dderbyniodd dystysgrifau Cymrodoriaeth gan Academi’r Addysgwyr Meddygol mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae Academi’r Addysgwyr Meddygol yn sefydliad proffesiynol, sy’n gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol, ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag addysg feddygol – sef addysgu a hyfforddi myfyrwyr ac ymarferwyr mewn meddygaeth, deintyddiaeth, a gwyddoniaeth filfeddygol.

Ei nod yw rhoi arweinyddiaeth, hyrwyddo safonau a chefnogi pawb sy’n ymwneud â disgyblaeth academaidd addysg feddygol.

Dywedodd Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol, yr Athro Sean Hilton: "Mae addysgu meddygol rhagorol yn arwain yn uniongyrchol at ofal gwell i gleifion.

"Mae dod yn Gymrawd Academi’r Addysgwyr Meddygol yn gyflawniad sylweddol ac yn arwydd o ymrwymiad personol unigolyn i wella safonau mewn addysgu myfyrwyr meddygol a meddygon."

Mae Dr Hawthorne yn gweithio fel meddyg teulu yn Nhre-Biwt ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Dysgu yn y Gymuned yr Ysgol Feddygaeth, lle bu’n gyfrifol am sicrhau bod myfyrwyr meddygol yn cael y cyfle gorau posibl i ddysgu mewn lleoliadau lleol megis meddygfeydd a chlinigau meddygon teulu.

Mae Dr Riley, sy’n arbenigwr mewn clefyd yr arennau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, hefyd yn uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Feddygaeth, lle mae’n cymryd rhan ar hyn o bryd mewn prosiect newydd sy’n ceisio gwella profiad myfyrwyr meddygol o symud o’r ysgol meddygaeth at waith clinigol.

Dywedodd Deon Addysg Feddygol yr Ysgol Feddygaeth, yr Athro John Bligh: "Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod ei myfyrwyr meddygol yn dod yn feddygon rhagorol; a dim ond gan athrawon rhagorol y gallant ddysgu hyn.

"Rwyf wrth fy modd bod Dr Hawthorne a Dr Riley wedi derbyn y gydnabyddiaeth wych hon o’u sgiliau a’u hymrwymiad mewn addysg feddygol."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Academi’r Addysgwyr Meddygol