Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydedd ymchwil eithriadol o Hwngari

30 Mehefin 2010

yr Athro John Harwoodyr Athro John Harwood

Cafodd , Dirprwy Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau, ei anrhydeddu gan un o gyrff gwyddonol mwyaf dylanwadol Ewrop - sef Academi Gwyddorau Hwngari.

Cafodd yr Athro Harwood ei ethol yn Aelod Anrhydeddus o’r Academi - gwobr sydd ond yn cael ei rhoi i wyddonwyr sydd ag enw da yn rhyngwladol a chysylltiad â Gwyddorau Hwngari.

Sefydlwyd Academi Gwyddorau Hwngari ym 1825 a dyma un o’r academïau hynaf a mwyaf enwog yn Ewrop. Mae iddo 11 adran sy’n adlewyrchu holl ganghennau'r gwyddorau. Yr Athro Harwood yw un o 35 Aelod Anrhydeddus newydd, a chafodd ei ethol gan y Cynulliad Cyffredinol i’r adran Gwyddorau Biolegol.

Mae ymchwil yr Athro Harwood yn canolbwyntio ar lipidau – sef amrywiaeth o fiogemegau naturiol sy’n cynnwys brasterau storio a moleciwlau arwyddo. Mae wedi archwilio’r ffordd y mae metaboledd lipidau mewn planhigion wedi’i effeithio gan newidiadau amgylcheddol megis lefelau uwch o garbon deuocsid a chynnydd mewn tymheredd. Hefyd mae ganddo ddiddordeb yn rôl lipidau dietegol mewn lliniaru problemau meddygol, gan gynnwys arthritis a chlefyd Alzheimer.

Academi Gwyddorau Hwngari, BudapestAcademi Gwyddorau Hwngari, Budapest

Dywedodd yr Athro Harwood: "Dyma anrhydedd ffantastig sy’n adlewyrchu’n dda ar yr holl waith caled a gyflawnwyd gan fy ngrŵp dros y blynyddoedd, yn enwedig yr Athro Laszlo Vigh o Academi Gwyddorau Hwngari yn Szeged. Mae rhestr Aelodau Anrhydeddus yr Academi yn nodedig, felly rwy’n falch dros ben i gael fy nghydnabod fel hyn."

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau, yr Athro Ole Petersen, "Academi Gwyddorau Hwngari yw un o’r Academïau Gwyddorau Cenedlaethol mwyaf effeithiol a dylanwadol yn Ewrop, ac mae hon yn anrhydedd fawr a haeddiannol iawn i’r Athro Harwood. Cefais fy ethol yn Aelod Anrhydeddus yr Academi yn 2004 - dwi ddim yn meddwl bod llawer o ysgolion biowyddorau yn y DU sydd â dau Academydd o’r fath ymhlith eu niferoedd."

Roedd gwobr yr Athro Harwood yn un o nifer o anrhydeddau sylweddol a dderbyniwyd gan yr Ysgol yn ddiweddar. Mae’r Athro Petersen ei hun newydd dderbyn Gwobr Cyflawniad Oes gan Glwb Pancreatig Ewrop. Cyflwynwyd Gwobr Goffa Molly a Bernard Sanberg am Gyflawniad Oes i’r Athro Stephen Dunnett gan Gymdeithas Therapi ac Atgyweirio Niwral America. Yn y cyfamser, mae’r Athro Alun Davies wedi ei ethol yn Gymrawd yr Academi Gwyddorau Meddygol.