Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blwyddyn neilltuol o lwyddiannus i Brifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2008

Mae’r Brifysgol wedi cael blwyddyn neilltuol o lwyddiannus wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 125 oed eleni.

Roedd y cyflawniadau yr adroddwyd amdanynt i gyfarfod blynyddol Llys y Brifysgol gan yr Is-ganghellor Dr David Grant yn cynnwys:

"Mae’r llwyddiannau hyn yn gyfystyr â chynnydd sylweddol iawn" dywedodd Dr Grant.

"Mae gwaith y Brifysgol yn mynd y tu hwnt i’r theatr ddarlithio a’r labordy. Rydym yn glir bod ein hymchwil, ein haddysgu a’n hysgoloriaethau o fudd i gymdeithas. Rydym yma i wneud gwahaniaeth ac rydym yn gweithio’n galed i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd ehangach - boed yn fusnesau, gwasanaethau cyhoeddus neu gymunedau".

"Er ein bod yn gyson yn ceisio sicrhau bod y buddion posibl i’n gwaith yn cael eu datblygu a’u cydnabod yn briodol trwy ein partneriaethau diwydiannol a masnachol, mae’r manteision y mae’r Brifysgol yn dod â nhw i gymdeithas yn gyffredinol yn cael eu dathlu a’u datblygu yn ein partneriaethau cymunedol.

"Dw i bob amser yn fodlon a diolchgar am y ffyrdd amrywiol y mae ein staff a myfyrwyr yn gwneud cyfraniadau hanfodol a defnyddiol iawn i’r gymuned. Ein rhwydwaith dysgu gydol oes helaeth; ein gwaith recriwtio allanol; darlithoedd cyhoeddus, cyngherddau a chelfyddyd gyhoeddus, a’r gwaith cymunedol gwerthfawr iawn a wneir gan ein myfyrwyr sy’n wirfoddolwyr. Mae cyfraniadau ar lwyfan ryngwladol yn cynnwys prosiectau megis "Mamau Affrica" - elusen sy’n ymdrin â chyfraddau marwolaethau mamau yn Affrica; prosiect elusennol Sierra Leone ac amrywiaeth o bethau unigol a grŵp eraill sy’n mynd â’r arbenigedd a grëwyd fan yma a’i roi ar waith er budd cymdeithas yn fyd-eang.

"Mae cyflawniadau Caerdydd yn y 125 o flynyddoedd diwethaf yn destun balchder ac ysbrydoliaeth i’r rhai ohonom sy’n gweithio ac astudio yma heddiw."