Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaethau er twf economaidd

26 Medi 2012

Ana BotinMae partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth yn hanfodol i adferiad a thwf economaidd y Deyrnas Unedig (y DU); dyna y bydd arbenigwr ariannol blaenllaw yn ei ddadlau mewn darlith wadd yn y Brifysgol.

Bydd Ana Botin, Prif Swyddog Gweithredol Santander yn siarad yng Nghaerdydd ddydd Iau, 11 Hydref 2012, mewn darlith o’r enw ‘Small business, university entrepreneurs and Santander: Key partnerships for UK economic recovery and growth’.

Bydd ei haraith yn archwilio pwysigrwydd trosglwyddo gwybodaeth ac ymchwil o brifysgolion i gymdeithas, rôl entrepreneuriaid sy’n fyfyrwyr wrth annog twf economaidd a’r cymorth y gall Santander ei ddarparu.

Penodwyd Ana Botin yn Brif Swyddog Gweithredol Santander UK plc yn Rhagfyr 2010, ac mae ganddi hanes llwyddiannus hir yn y diwydiant ariannol. Yn ystod ei gyrfa, bu’n gweithio mewn bancio corfforaethol a bancio buddsoddi yn JP Morgan yn Efrog Newydd, sefydlodd Gronfa Ecwiti Preifat €220 miliwn, Suala, a oedd yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn cwmnïau sy’n tyfu, a bu’n Gadeirydd Gweithredol Banesto. Yn ogystal â’i rolau busnes, mae Ms Botin wedi bod ac yn parhau’n arweinydd gweithgar ym maes cyfrifoldeb cymdeithasol a gwaith dyngarol.

Santander UK plc yw un o brif gwmnïau gwasanaethau ariannol personol Prydain ac un o ddarparwyr mwyaf morgeisi a chynilion yn y DU. Yn 2008, Caerdydd oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ymuno ag Adran Fyd-eang Prifysgolion Santander. Cafodd cytundeb y Brifysgol â Santander ei adnewyddu yn 2011, gan ddarparu cyllid pellach ar gyfer ysgoloriaethau a dyfarniadau i fyfyrwyr a staff astudio yn y DU a thramor. Hefyd, mae Santander yn rhoi cymorth i Gronfa Caledi’r Brifysgol ar gyfer Myfyrwyr, grant ymchwil i Ysgol y Gymraeg, cymorth i Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd Caerdydd, grantiau symudedd i Ysgol Fusnes Caerdydd a chymorth ar gyfer uned datblygu myfyrwyr.

Bydd darlith Ana Botin yn cychwyn am 12.45pm, ddydd Iau, 11 Hydref, ac fe’i cynhelir yn Siambr y Cyngor yn Adeilad Morgannwg. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer y ddarlith a chânt eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost at Roz Kilcourse yn y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau â Chynfyfyrwyr drwy kilcourse@caerdydd.ac.uk

-DIWEDD-

 

Tags