Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pencampwyr menter ac arloesedd

11 Mehefin 2013

Winners 24 Hour Lock In

Mae dau o fyfyrwyr Caerdydd yn dathlu llwyddiant mewn mentergarwch ar ôl bod yn rhan o’r tîm buddugol yn her ‘Cloi i Mewn am 24 Awr’ Canolfan Arloesi ar gyfer Menter Cymru.

Bu Carey Wallace a Nia Wyn Rossiter yn gweithio mewn sifftiau di-baid dros 24 awr i lunio cynllun busnes ar gyfer cwmni newydd damcaniaethol. Derbyniodd y tîm buddugol £2,500 tuag at lansio eu syniad menter busnes newydd o gymhwysiad ffôn symudol newydd sy’n cynnig mwy o wybodaeth i wylwyr teledu am y rhaglen y maen nhw’n ei gwylio drwy ffôn clyfar a dyfeisiau eraill.

Yn ystod yr her, roedd mentoriaid a phartneriaid busnes cefnogol y Ganolfan Arloesi ar gyfer Menter wrth law i gynnig cyngor ysbrydoledig ynghylch y sgiliau creadigol a busnes sydd eu hangen i gyflawni nodau ar ffurf cefnogaeth ymarferol, seminarau a thrafodaethau.

Dywedodd Gareth Jones, cyd-sefydlydd Canolfan Arloesi ar gyfer Menter Cymru, fod creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn ganolog i bopeth y mae’r Ganolfan Arloesi ar gyfer Menter yn ei wneud, ac felly roedd y bobl a oedd yn gyfrifol am yr her ‘Cloi i Mewn’ am 24 Awr wrth eu bodd i weld cymaint o fyfyrwyr ac arbenigwyr busnes yn rhannu’r teimladau hyn wrth fynychu.

Dywedodd Gareth: "Dyma nodweddion allweddol y gymuned o 40 busnes newydd y mae Canolfan Arloesi ar gyfer Menter Cymru wedi’u creu ers agor yr haf diwethaf ac mae’n rhywbeth rydym wedi ymrwymo i’w hybu mor eang â phosibl.

"Roedd y bobl a gymerodd ran yn y gystadleuaeth wedi’u synnu ac yn falch iawn, nid yn unig â’r gefnogaeth a dderbyniodd y digwyddiad hwn gan y gymuned fusnes a gan fyfyrwyr, ond hefyd â safon y syniadau busnes a ddeilliodd o’r gystadleuaeth.

"Nawr, bydd pawb a fu’n cymryd rhan, yn enwedig y buddugwyr, yn cael cefnogaeth gan Ganolfan Arloesi ar gyfer Menter Cymru ym mhob ffordd i wirioneddu’r syniadau busnes gwych hyn lle bynnag y bo modd."

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Arloesi ar gyfer Menter Cymru

 

Tags