Skip to content
Skip to navigation menu

English

Seiciatreg amenedigol

20 Rhagfyr 2010

Dr Jones gyda’r Athro Kathie Wisner, Llywydd Cymdeithas Ryngwladol Marcé.

Mae academydd y Brifysgol sydd wedi helpu i ddwyn dealltwriaeth yn ei blaen o’r rheswm y gallai mamau newydd ddioddef salwch meddwl wedi’i gydnabod am ei waith.

Rhoddwyd medal fawreddog Cymdeithas Marcé i Dr Ian Jones, Darllenydd Seiciatreg Amenedigol yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol dros Geneteg Niwroseiciatreg a Genomeg yng Nghyfarfod Gwyddonol Rhyngwladol y Gymdeithas ym Mhittsburgh, UDA.

Mae gwaith arloesol Dr Jones ar anhwylder deubegynol wedi canolbwyntio ar astudiaethau genetig clinigol a moleciwlaidd ac, ar y cyd â chydweithwyr, mae wedi canfod y gallai ffactorau genetig ddylanwadu ar iechyd meddwl mam yn dilyn genedigaeth baban.

Mae Cymdeithas Marcé yn sefydliad rhyngwladol sy’n ymroddedig i gefnogi a chynnal ymchwil i iechyd meddwl mamau, eu babanod a’u teuluoedd ar adeg genedigaeth eu plant. Caiff y rheiny sy’n derbyn y wobr eu cydnabod am ragoriaeth ryngwladol o ran ymchwil iechyd meddwl amenedigol sy’n cyfrannu at nodau’r Gymdeithas.

Wrth siarad am y wobr, dywedodd Dr Jones: "Rwy’n hynod falch bod gwaith y grŵp anhwylderau tymer ar seicosis ôl-enedigaeth wedi’i gydnabod drwy ennill y Fedal Marcé. Mae seicosis ôl-enedigaeth yn un o’r achosion mwyaf difrifol sy’n bodoli ym maes seiciatreg. Mae’n hollbwysig ein bod yn deall mwy am y cyflwr hwn, fel y gallwn ddatblygu triniaethau gwell a rhoi gobaith i fenywod a’u teuluoedd."

Mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol dros Geneteg Niwroseiciatreg a Genomeg yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw rhyngwladol o’r Ysgol Feddygaeth ac ar draws y Brifysgol ynghyd i wneud gwaith ymchwil i ddarganfod a dehongli geneteg a genomeg i ddeall prif achosion salwch meddwl.