Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i hyfforddiant PhD

09 Ebrill 2013

DTG pic_web

Mae Caerdydd yn un o 39 prifysgol sy’n derbyn Grantiau Hyfforddiant Doethurol gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Bydd y grantiau’n galluogi myfyrwyr ôl-raddedig yng Nghaerdydd i weithio gydag ymchwilwyr blaenllaw a mynd i’r afael â materion pwysig mewn peirianneg a’r gwyddorau ffisegol.

Ar draws y 39 prifysgol, mae EPSRC yn buddsoddi £84.2 miliwn mewn hyfforddiant ôl-raddedig drwy grantiau – sef y buddsoddiad mwyaf erioed hyd yn hyn.

Dywedodd David Willetts, y Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth: "Mae’r buddsoddiad sylweddol hwn yn tanlinellu ymrwymiad y DU i ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig o’r ansawdd uchaf, Bydd yn gyrru twf a helpu sicrhau ein dyfodol fel cenedl flaenllaw o ran gwyddoniaeth a pheirianneg, gyda chyfoeth o bobl ddawnus sy’n gallu mynd i’r afael â heriau byd-eang, o gynllunio seilwaith i iechyd cyhoeddus."

Dywedodd yr Athro David Delpy, Prif Weithredwr EPSRC: "Mae Grantiau Hyfforddiant Doethurol (GHDau) eleni’n dangos ein hymrwymiad i ragoriaeth mewn ymchwil a hyfforddiant ôl-raddedig. Hefyd bydd y grantiau’n ategu’r cyllid y mae EPSRC yn ei gynnig i Ganolfannau Hyfforddiant Doethurol. Mae’r buddsoddiad newydd hwn yn rhoi cyllid hyblyg i brifysgolion i gefnogi myfyrwyr doethurol yn eu meysydd blaenoriaeth eu hunain.

"Bydd y grantiau’n galluogi myfyrwyr i weithio gydag arweinwyr ymchwil o safon fyd-eang, ar wyddoniaeth arloesol, ragorol, a datblygu technolegau newydd i fynd i’r afael â’r heriau byd-eang niferus sy’n ein hwynebu hefyd, a rhoi iddynt y sgiliau a’r wybodaeth i ddatblygu eu huchelgeisiau gyrfaol eu hunain."

Dyfarnir GHDau i brifysgolion ar gyfer darparu astudiaethau ôl-raddedig ac fe’u dyrennir bob blwyddyn ar sail incwm grantiau ymchwil EPSRC.

Dolenni cysylltiedig

Astudiaethau ôl-raddedig