Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adolygiad o PHEW

27 Medi 2012

PHEW ReviewArchwiliadau iechyd, digwyddiadau chwaraeon a gweithgareddau antur – dim ond rhai o’r digwyddiadau oedd ar gael yn ystod Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol (PHEW) 2012. Mae Helen Harries a oedd yn gyfrifol am y fenter yn edrych yn ôl ar PHEW 2012.

"Cynhaliwyd ein pedwaredd Wythnos Iechyd ac Amgylchedd Cadarnhaol dros y pythefnos o 25 Mehefin i 7 Gorffennaf. Cafodd aelodau o staff gyfle i roi cynnig ar amrywiaeth enfawr o weithgareddau’n ymwneud ag iechyd, lles a’r amgylchedd. Roedd y rhaglen lawn yn cynnwys 139 digwyddiad o dros 80 gweithgaredd gwahanol, ym mhob rhan o gampws y Brifysgol ac mewn lleoliadau eraill o gwmpas Caerdydd. Buodd dros 1000 o aelodau o staff yn cymryd rhan.

"Cafodd rhai o’r gweithgareddau eu rhedeg gan gyrff preifat ac elusennau, ond aelodau o staff a drefnodd y mwyafrif, gan roi o’u hamser a’u harbenigedd. Hefyd trefnwyd gweithgareddau gan feysydd y Brifysgol sy’n cynnig gwasanaethau sy’n ymwneud ag iechyd a lles yn gyson. Diolch yn enfawr i bob un ohonyn nhw!

"Rydyn ni hefyd yn gwerthfawrogi’n fawr yr amser a roddwyd gan y rhai a ymatebodd i adolygiad adborth PHEW a oedd yn agored i bob aelod o staff, pa un a oedden nhw wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau PHEW ai peidio, yn y mis yn dilyn y digwyddiad. Gallwch ddarllen canlyniadau’r adborth hwn yn Adolygiad PHEW ar y we www.caerdydd.ac.uk/phew , lle gallwch hefyd weld manylion llawn yr holl weithgareddau a lluniau o rai ohonyn nhw.

"Pe hoffech ymuno â rhestr bostio PHEW i sicrhau eich bod yn cael gwybod drwy e-bost uniongyrchol am unrhyw ddigwyddiadau PHEW yn y dyfodol, anfonwch gais i phew@cardiff.ac.uk ."