Skip to content
Skip to navigation menu

English

Troseddegwr Caribïaidd arloesol yn ysbrydoli bwrsariaeth

14 Gorffennaf 2011

Yr Athro Howard JonesYr Athro Howard Jones

Caiff bwrsariaeth newydd, sydd wedi’i henwi ar ôl arloeswr mewn ymchwil ar droseddeg yn y rhanbarth, ei chynnig i fyfyrwyr Caribïaidd a Gaianaidd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol.

Roedd yr Athro Howard Jones yn ymchwilydd blaenllaw ym maes troseddu, cosbi ac amodau cymdeithasol yn y Caribî. Chwaraeodd yr Athro Jones, a fu farw yn 2007, ran ddylanwadol mewn datblygu gwasanaethau prawf a dulliau ar wahân i garcharu yn Barbados, Gaiana a Jamaica.

Nawr mae’r Ysgol a theulu’r Athro Jones wedi creu ysgoloriaeth ymchwil PhD newydd er cof amdano. Mae Bwrsariaeth yr Athro Howard Jones yn agored i ymgeiswyr o’r Caribî a Gaiana sydd â diddordeb mewn cynnal ymchwil o ansawdd uchel mewn troseddeg a chyfiawnder troseddol.

Dywedodd yr Athro Mike Levi, a fu’n gweithio’n agos â’r Athro Jones: "Roedd gan Howard synnwyr cryf o ymlyniad i’r Caribî. Mae ei weddw, Bess, eisiau parhau’r cysylltiad hwnnw trwy annog ymchwil yn y rhanbarth. Mae hi a’i theulu wedi gwneud cyfraniad hael dros ben i gefnogi’r cyfle hwn ar gyfer gwyddonydd cymdeithasol newydd addawol."

Ychwanegodd yr Athro Levi, sydd ei hun yn arbenigwr byd-eang cydnabyddedig ar dwyll a throseddu coler wen: "Mae gan yr ysgol gryfderau ymchwil ledled amrywiaeth eang o droseddu, gan gynnwys troseddu ar y rhyngrwyd, gwyngalchu arian a throseddu cyfundrefnol. Hefyd mae gennym arbenigedd mewn troseddu treisgar, diogelwch cymunedol a phlismona. Felly byddwn ni’n gallu cefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus mewn unrhyw faes ymchwil mewn troseddeg – yr hyn rydym eisiau yw ymgeisydd cryf sydd â syniadau da. Gobeithiwn y byddan nhw’n gallu datblygu’u hysgoloriaeth a chyfrannu at bolisïau ac arferion, fel y gwnaeth Howard."

Bydd y fwrsariaeth, a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2011, yn rhoi tâl o £13,590 y flwyddyn i’r myfyriwr llwyddiannus am un flwyddyn o astudiaeth ar gyfer gradd Meistr Ymchwil a thair blynedd ar gyfer gradd PhD. Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â gradd ail ddosbarth uwch neu gyfwerth, a diddordeb yn safonau uchaf ymchwil mewn troseddeg a chyfiawnder troseddol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Gorffennaf 2011. Am ymholiadau pellach, cysylltwch â Dr Matthew Williams yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol: WilliamsM7@caerdydd.ac.uk, rhif ffôn +44 (0)29 208 74853.