Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu partneriaeth ryngwladol arloesol

25 Tachwedd 2011

Wen Jiang - webYr Athro Wen Jiang gyda rhai o Gymrodorion Ymchwil Capital Medical y Brifysgol

Mae gwaith partneriaeth arloesol Caerdydd mewn ymchwil canser gyda Tsieina wedi ennill y categori Cydweithio Rhyngwladol yng ngwobrau blynyddol y Times Higher Education.

Enillodd y Brifysgol wobr am gydweithio â Phrifysgol Capital Medical yn Tsieina, sy’n anelu at ddod o hyd i ddulliau newydd o ddarganfod a thrin canser. Mae’r bartneriaeth yn cydgyfrannu’r arbenigedd a’r wybodaeth ymchwil yn y ddau sefydliad, gyda’r nod o wneud cynnydd go iawn wrth fynd i’r afael â phroblem fyd-eang, sef canser.

Mae cymrodorion ymchwil o Capital Medical yn dod i Gaerdydd i weithio ochr yn ochr â’r Athro Wen Jiang o’r Ysgol Feddygaeth, o dalaith Shandong yn Tsieina yn wreiddiol ac sy’n un o ymchwilwyr mwyaf blaenllaw’r byd ym maes canser y fron, a’r llawfeddyg enwog ym maes canser y fron, yr Athro Robert Mansel. Maent yn sefydlu eu hunain yn arweinwyr yn eu maes pwnc yn gyflym, gan ddychwelyd i Tsieina yn glinigwyr ac ymchwilwyr meddygol medrus.

Wen Jiang award - webO’r chwith i’r dde yn y seremoni wobrwyo, mae’r llywydd Rob Brydon, y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Elizabeth Treasure, yr Athro Wen Jiang a Smita Jamdar, pennaeth arfer addysg yn y cwmni sy’n noddi, sef Martineau. Credyd: www.charles-fox.net

Cyhoeddwyd llwyddiant Caerdydd yn seremoni wobrwyo’r Times Higher, a gynhaliwyd yng Ngwesty Grosvenor House yn Llundain. Llywydd y digwyddiad oedd y digrifwr o Gymru Rob Brydon – a gafodd bleser mawr yn cyhoeddi enw enillydd o Gymru. Casglwyd y tlws gan yr Athro Jiang a’r Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, a noddwyd gan gwmni cyfreithiol Martineau.

Dyma a ddywedodd un o banel y beirniaid, Paul Boyle, prif weithredwr dros dro’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac sy’n hyrwyddwr rhyngwladol yng Nghynghorau Ymchwil y DU: "Mae’r prosiect hwn yn dangos gwerth dod ag arbenigwyr rhyngwladol at ei gilydd sy’n gallu meithrin partneriaethau o’r radd flaenaf sy’n gynaliadwy."

Dywedodd yr Athro Jiang: "Mae hyn yn deyrnged i lawer o waith caled gan lawer o bobl. Gwnaed llawer gan yr Is-Ganghellor, Dr David Grant, i sefydlu’r bartneriaeth yn y lle cyntaf. Roedd ein cydweithwyr yn Capital Medical yn frwdfrydig iawn ynglŷn â gwireddu hyn. Rydym ni wedi cael cefnogaeth ac anogaeth hael iawn gan y dyngarwr Albert Hung, sydd bellach yn ariannu ail gyfnod y bartneriaeth hon.

"Hoffwn ddiolch i gydweithwyr yn Capital Medical am eu cydweithrediad a’u cefnogaeth. Mae’r Ysgol Feddygaeth yng Nghaerdydd wedi rhoi cefnogaeth ac anogaeth gref i’r fenter hon hefyd."

"Mae’r wobr hefyd yn dystiolaeth o waith caled y Cymrodorion Ymchwil sydd wedi dod i Gaerdydd a sicrhau canlyniadau rhagorol. Rydym ni wedi cael 21 hyd yn hyn, yn cynnwys wyth sy’n gweithio yma ar hyn o bryd. Cefais bleser mawr yn mynd yn ôl i Tsieina yn ddiweddar a gweld y prosiectau y mae rhai o’n cyn Gymrodorion yn eu sefydlu."

Mae cymrodorion ymchwil Capital Medical wedi bod yn archwilio metastasis canser y fron, gan archwilio sut y mae’r clefyd yn lledaenu o gwmpas y corff. Hyd yn hyn, mae prosiectau’r bartneriaeth wedi darganfod biofarcwyr newydd nid yn unig ar gyfer canser y fron, ond ar gyfer canser y brostad a’r arennau hefyd. Mae’r marcwyr hyn wedi cael eu dilysu’n annibynnol yn y DU a Tsieina am eu perthnasedd clinigol tymor hir i’r cleifion. Mae eu canfyddiadau wedi arwain at gyhoeddi 26 o bapurau mewn cyfnodolion meddygol blaenllaw.

O dan ail gyfnod y bartneriaeth, a ariennir gan Albert Hung, yr entrepreneur a’r dyngarwr yn Hong Kong, bydd 20 o ysgolheigion o Tsieina yn dod i Gaerdydd dros gyfnod o bedair blynedd.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Dr David Grant: "Gall nifer fawr o bobl ymfalchïo yn y wobr hon. Mae’r Athro Jiang a’r Athro Mansel yn bobl flaenllaw yn y frwydr yn erbyn canser y fron. Mae eu gallu wedi bod yn ffactor allweddol i frwdfrydedd Capital Medical ar gyfer y bartneriaeth hon. Bu Sandra Elliott a’i chydweithwyr yn y Swyddfa Ryngwladol yn gweithio’n ddiflino i sefydlu’r cytundeb. Roedd gan ddatblygu a Chysylltiadau â Chyn-fyfyrwyr ran bwysig wrth greu cefnogaeth ehangach ar gyfer y cydweithio. Yn benodol, rydym wedi cael llawer o gefnogaeth a diddordeb gan Albert Hung, sydd wedi sicrhau bod y gwaith gwerthfawr iawn hwn yn gallu parhau."

"Mae’r wobr hefyd yn adlewyrchu’n dda ar y Cymrodorion Ymchwil eu hunain. Maen nhw eisoes wedi cyfrannu at rai darganfyddiadau arwyddocaol iawn yn ystod eu cyfnod yng Nghaerdydd. Mae llawer o’r rheiny sydd wedi dychwelyd i Tsieina yn awr yn chwarae rôl flaenllaw yn eu timau ymchwil eu hunain. Uwchlaw popeth, bydd y wobr hon yn rhoi anogaeth bellach i’r partneriaid chwilio am ymagweddau newydd ynghylch canser y fron, yma ac yn y DU fel ei gilydd."

Mae gwobrau The Times Higher Education yn cydnabod y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan sefydliadau addysg uwch yn y DU.