Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prosiectau arloesol yn dathlu rhagoriaeth

02 Mehefin 2014

Innovation Awards 65_web

Mae pump o brosiectau ymchwil arloesol a drawsnewidiodd polisi ac arfer ym meysydd busnes, gofal iechyd a’r gymdeithas wedi cael cydnabyddiaeth gan Brifysgol Caerdydd.

Mae’r mentrau gwobrwyedig wedi’u dewis fel ‘enghreifftiau o ragoriaeth’ buddugol cyn seremoni Gwobrau Arloesedd ac Effaith blynyddol y Brifysgol.

Bydd academyddion blaenllaw sydd wrth wraidd pob un o’r prosiectau yn ymgasglu ar gyfer y cinio gala ymhen pythefnos (17 Mehefin) lle cyhoeddir enillydd ‘Dewis y Bobl’.

Bydd Gwobrau Arloesedd ac Effaith 2014, a noddir gan Gwmni Cyfreithiol Geldards ac IP Group Plc, yn cael eu cyflwyno o flaen gwesteion pwysig ac academyddion a phobl fusnes blaenllaw. Eleni, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig y cyfle i’r cyhoedd bleidleisio am ‘Ddewis y Bobl’ - ac ennill dau docyn, ynghyd â chinio, ar gyfer y noson agoriadol o gynhyrchiad diweddaraf Opera Cape Town, ‘Showboat’, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 22 Gorffennaf 2014. I bleidleisio dros enillydd, gweler y crynodebau isod:

Gwobr Her Fyd-eang

Atebion Peirianneg ar gyfer Gwaredu Gwastraff Niwclear Lefel Uchel.’ (#CUII1) I ddarllen mwy, ac i bleidleisio dros y prosiect hwn, cliciwch yma.

Gwobr Datblygiad Meddygol Arloesol

Mae dau brosiect buddugol yn y categori hwn: ‘Diffinio Safon Gofal ar gyfer Canser Lleol Datblygedig y Prostad’ (#CUII2) – i ddarllen mwy, ac i bleidleisio dros y prosiect hwn cliciwch yma, a ‘Nodi MUYTH, y genyn cyntaf ar gyfer rhagdueddiad enciliol i ganser y coluddyn’ (#CUII3). I ddarllen mwy, ac i bleidleisio dros y prosiect hwn, cliciwch yma.

Gwobr Cydweithredu Rhyngwladol

‘Gwella cysylltiadau llafur ym mhorthladdoedd y byd trwy ddeialog cymdeithasol’ (#CUII4) – i ddarllen mwy ac i bleidleisio, cliciwch yma.

Gwobr Mentrau Newydd

‘Datblygu Uwchwelediad, techneg newydd arloesol ar gyfer ymdrin â mwg a gynhyrchir yn ystod llawdriniaeth laprosgopig’ (#CUII5) – i ddarllen mwy ac i bleidleisio, cliciwch yma.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae safon y ceisiadau yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith 2014 wedi bod yn eithriadol. Mae’r Gwobrau yn cydnabod rhagoriaeth mewn arloesedd, ac yn dathlu’r ffaith fod ymchwil Prifysgol Caerdydd yn cael effaith wirioneddol ar gymdeithas, gofal iechyd a diwydiant yng Nghymru a thu hwnt."

Cwmni cyfreithiol blaenllaw Geldards sy’n noddi Gwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd. Dywedodd Prif Weithredwr y cwmni, Jeff Pearson: "Mae gan Geldards feddwl mawr o’i berthynas â Phrifysgol Caerdydd ac mae bob amser wedi ceisio cefnogi ac annog ffyrdd arloesol o feddwl, a dyna pam rydym wedi noddi’r Gwobrau hyn ers iddynt ddechrau 16 mlynedd yn ôl."

Dywedodd Alan Aubrey, Prif Swyddog Gweithredol, IP Group Plc: "Mae IP Group yn falch iawn o noddi’r gwobrau hyn am y seithfed flwyddyn yn olynol.  Rydym yn edrych ymlaen at helpu creu busnesau newydd cyffrous o eiddo deallusol Caerdydd sy’n arwain y byd am flynyddoedd lawer i ddod.

Caiff y Gystadleuaeth Gwobrau Arloesedd ac Effaith ei threfnu dan nawdd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd; y rhwydwaith rhwng y brifysgol a busnesau a sefydlwyd ym 1996.  Mae’r Gwobrau’n gyfle i staff academaidd Prifysgol Caerdydd arddangos eu prosiectau cydweithredol arloesol â busnesau a sefydliadau anacademaidd eraill, gan ddangos yr effaith gadarnhaol y gall prifysgolion ei chael ar yr economi a’r gymdeithas.

  • Gallwch drydaru @prifysgolcdydd gyda’ch rheswm dros ddewis y prosiect hwn. Peidiwch ag anghofio defnyddio'r hashnod.
  • Gadewch sylw ar wal tudalen Facebook Prifysgol Caerdydd am y Gwobrau.
  • Gadewch sylw ar ffilm y prosiect ar sianel YouTube Prifysgol Caerdydd.

Dolenni Cysylltiedig

Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd

Cwmni Cyfreithiol Geldards

IP Group Plc

Agored ar gyfer Busnes