Skip to content
Skip to navigation menu

English

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01 Tachwedd 2011

China cancer deal - webYr Athro Hywel Thomas a’r Dr Qi Zhou yn llofnodi’r cytundeb newydd, gyda’r Prif Weinidog Carwyn Jones (rhwng yr Athro Thomas a’r Dr Zhou) a’r Athro Jiang (ar ochr dde Dr Zhou) yn gwylio.

Gall triniaeth lawfeddygol sy’n helpu miloedd o gleifion canser y fron ym Mhrydain fod yn helpu cleifion yn Tsieina cyn bo hir.

Bydd gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd, a ddatblygodd hyfforddiant biopsi nod gwarchodol yn y DU, yn helpu i’w sefydlu fel techneg safonol yn un o ysbytai canser mwyaf blaenllaw Tsieina. Mae’r trefniant yn rhan o bartneriaeth newydd a lofnodwyd gan y Brifysgol a Phrifysgol Chongqing yn ystod taith fusnes ac addysg Llywodraeth Cymru i Tsieina wedi’i harwain gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Cafodd biopsi nod gwarchodol ei arloesi gan yr Athro Robert Mansel, o Ysgol Feddygaeth y Brifysgol. Mae’n golygu bod angen i gleifion canser y fron gael un nod lymff yn unig wedi’i dynnu o’r gesail os yw’r canser wedi lledu. Yn y gorffennol, roedd rhaid tynnu pob un o’r nodau lymff, yn aml yn ddiangen. Mae’r dechneg wedi cael ei chyflwyno’n raddol ledled y DU erbyn hyn, gan arbed triniaeth ac anesmwythder bob blwyddyn i filoedd o gleifion.

O dan y cytundeb newydd, bydd Caerdydd yn helpu sefydlu ymagwedd ymarferol a safonol ar gyfer biopsi nod gwarchodol yn Chongqing, sef yr ysbyty mwyaf datblygedig yng Ngorllewin Tsieina, sydd â thros 1,000 o welyau. Bydd y cytundeb hefyd yn galluogi meddygon ac ymchwilwyr o Chongqing i ymweld â Chaerdydd i gael hyfforddiant ac ymchwil dan gyfarwyddyd yr Athro Wen Jiang yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd Caerdydd a Chongqing hefyd yn cynnal prosiectau ymchwil ar y cyd ar ganser ar y fron ac mae’n gobeithio ymestyn hyn i diwmorau eraill, megis yr ysgyfaint a’r brostad, maes o law.

Llofnodwyd y cytundeb mewn seremoni yn Chongqing gan Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Ymgysylltu a Rhyngwladol, yr Athro Hywel Thomas, a Chyfarwyddwr Ysbyty Canser Chongqing, Dr Qi Zhou.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, a fynychodd y seremoni lofnodi: "Mae canser yn un o’r prif glefydau sy’n lladd pobl yng Nghymru a Chongqing fel ei gilydd erbyn hyn, felly rwyf wrth fy modd yn gweld Prifysgol Caerdydd ac Ysbyty Canser Chongqing yn cydweithio i ddatblygu ymchwil a hyfforddiant i ymladd yn erbyn yr afiechyd hwn.

"Rwy’n gobeithio y bydd y cyswllt pwysig hwn yn cryfhau’r berthynas rhwng Cymru a Chongqing ymhellach ac y bydd pobl yn ein dwy wlad a thu hwnt yn elwa ar ganlyniadau’r cydweithio."

Dywedodd yr Athro Ling Zhang, Dirprwy Gyfarwyddwr Bwrdd Iechyd Chongqing ei bod yn falch iawn o weld cydweithwyr o Gaerdydd a Chymru a’i bod yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth y Prif Weinidog i’r cytundeb newydd. Dywedodd: "Mae hyn yn nodi dechrau pennod newydd yn ein perthynas a’r cydweithio rhwng y ddau sefydliad. Rwy’n gobeithio y bydd prosiectau ymchwil buddiol a chyfnewid ysgolheigion yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf."

Yn ystod yr ymweliad, fe wnaeth yr Athro Wen Jiang a’r Athro Robert Mansel hefyd draddodi darlithoedd i Fforwm Canser Rhyngwladol Chongqing. Soniodd yr Athro Jiang am "Sylfaen Folecwlar a chellog metastasis canser", a soniodd yr Athro Mansel am "Y therapïau nod gwarchodol diweddaraf mewn canser y fron."