Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynllunio Tsieina drefol

08 Tachwedd 2010

Professor Liu Lun and Dr David GrantGwnaeth yr Athro Liu Lun a Dr David Grant lofnodi’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ffurfiol

Wrth i broses drefoli Tsieina fynd yn ei blaen, mae galw mawr am arbenigwyr cynllunio academaidd a phroffesiynol.

Mae’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol newydd lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â Phrifysgol Chongqing Jiaotong er mwyn helpu i ddiwallu’r angen hwn.

Yn unol â thelerau’r cytundeb, bydd myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau Meistr mewn peirianneg neu reoli yn Chongqing Jiaotong yn gallu dod i Gaerdydd i astudio am flwyddyn. Byddant yn gorffen eu hastudiaethau gyda dwy radd Meistr. Disgwylir i’r grŵp cyntaf o ddeg myfyriwr gyrraedd Caerdydd yr hydref nesaf.

Ymwelodd gwesteion o Chongjing Jiaotong â Chaerdydd yn ddiweddar, dan arweiniad Cadeirydd Bwrdd y Brifysgol, yr Athro Liu Lun. Gwnaethant lofnodi’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan drafod posibiliadau eraill am gydweithredu, gan gynnwys gyda’r Ysgol Beirianneg.

Dywedodd Dr Li Yu, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Cynllunio ac Ymchwil yn yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol: "Mae Tsieina yn cael ei threfoli’n gyflym ar hyn o bryd. Bydd dod yn ddinas eco-gyfeillgar yn darged datblygu dros y ddau neu dri degawd nesaf ar gyfer y rhan fwyaf o ddinasoedd yn Tsieina. Mae galw mawr am gynllunwyr ac ymagwedd amlddisgyblaethol sy’n cynnwys cynllunio, pensaernïaeth, economeg a pheirianneg i fynd i’r afael â heriau hybu datblygiad gan ddiogelu’r amgylchedd mewn ffordd gynaliadwy. Yng Nghaerdydd, bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio nifer o agweddau gwahanol ar gynllunio, gan gynnwys cynllunio rhyngwladol, datblygu trefol, cludiant, adfywio a chynllunio cynaliadwy."

Y cytundeb yw’r trydydd o’i fath a lofnodwyd gan yr Ysgol â Phrifysgol o Tsieina, yn dilyn Prifysgol Xiamen a Phrifysgol Dechnoleg Hefei.

Mae’n dilyn ymweliad swyddogol llwyddiannus y Brifysgol yn ddiweddar â Tsieina lle y cafodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant, ei anrhydeddu gan Brifysgol Feddygol Prifddinas Tsieina i gydnabod partneriaeth arloesol y ddau sefydliad ar ymchwil i ganser.