Skip to content
Skip to navigation menu

English

Medal Plowden

23 Rhagfyr 2010

David Watkinson yn derbyn Medal Plowden gan Dduges NorthumberlandDavid Watkinson yn derbyn Medal Plowden gan Dduges Northumberland

Mae academydd o Gaerdydd wedi’i anrhydeddu am ei ymchwil arloesol a’i ymrwymiad i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o warchodwyr.

Rhoddwyd Model Plowden 2010 i David Watkinson o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd gan Gymdeithas Deiliaid y Gwarant Brenhinol i gydnabod ei waith sylweddol ac arloesol ym maes cadwraeth archaeolegol.

Am fwy na 30 mynedd mae David, Darllenydd yn yr Ysgol, wedi cyflawni ymchwil, addysg a hyffforddiant cadwraeth. Mae graddedigion o Gaerdydd yn dal swyddi cadwraeth ym mhedwar ban byd gyda llawer ohonynt yn cael cryn ddylanwad ar warchod treftadaeth y byd.

Mae ei waith ymchwil ar reoli cyrydiad gwaith haearn archaeolegol a hanesyddol yn uchel ei barch. Mae wedi’i gyhoeddi’n eang ac mae hyn wedi rhoi cydnabyddiaeth ryngwladol iddo. Efelychodd ei arbrofion labordy gyrydiad llong haearn eiconig Brunel sef ss Great Britain a defnyddiwyd y data a ddeilliodd ohonynt i greu ateb cadwraeth arloesol a roddodd dysychu dan reolaeth ar waith i gorff y llong. Drwy fesur y cyrydiad uwchben pwyntiau heb gyrydu, mae ei waith yn darparu offeryn i guraduron reoli hyd oes y llong gan ddefnyddio methodolegau cost effeithiol.

Yn siarad am y wobr, dywedodd David: "Roeddwn yn hynod falch i dderbyn y wobr hon, gan mai fy nghymheiriaid sy’n penderfynu arni a chaiff ei hystyried yn anrhydedd proffesiynol o bwys."

Yn ystod ei yrfa, mae David wedi ymddangos yn y cyfryngau a ddaeth â phwysigrwydd cadwraeth i gynulleidfa ehangach, megis rhoi sylwadau ar ddigwyddiadau megis llosgi’r Cutty Sark yn 2007; gohebu ar gadwraeth paentiadau mur Llandeilo ac ss Great Britain; a chyfrannu at raglenni poblogaidd megis Flog It.

Caiff y fedal, a sefydlwyd ym 1999, ei rhoi gan y Gymdeithas er cof am y diweddar Anrhydeddus Anna Plowden, CBE, sef y prif warchodwrwr a fu’n Is-lywydd y Gymdeithas ar adeg ei mawrolaeth ym 1997. Caiff y fedal ei chyflwyno bob blwyddyn i’r unigolyn sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf sylweddol yn ddiweddar at wella’r proffesiwn cadwraeth. Gellir ei dyfarnu hefyd i gydnabod ymrwymiad a chyflawniad gydol oes.

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Cymdeithas Deiliaid y Gwarant Brenhinol