Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwleidyddiaeth yn cwrdd â Gwyddoniaeth

16 Ionawr 2008

Mae’r Aelod Seneddol Madeleine Moon wedi ymweld â’r Brifysgol fel rhan o gynllun ‘pario’ unigryw a gynhelir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Mae Dr Dafydd Evans o’r Ysgol Gwyddorau Cyfrifiaduron sy’n Gymrawd Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol wedi ei bario gyda Madeleine fel rhan o Gynllun Pario AS-Gwyddonydd y Gymdeithas.

Mae’r Cynllun, a sefydlwyd yn 2001 fel rhan o’r rhaglen Gwyddoniaeth yn y Gymdeithas, yn anelu at godi pontydd rhwng rhai o’r gweithwyr ymchwil gorau yn y wlad ac aelodau o senedd y DU. Mae’n cynnwys briffio gan y Gymdeithas Frenhinol, Wythnos yn San Steffan, ymweliadau gan y naill a’r llall â swyddfa’r etholaeth a’r labordy, a hyd yn hyn mae 200 o wyddonwyr ac ASau wedi cymryd rhan.

Cafwyd y cyfarfod cyntaf rhwng Dr Evans a Madeleine, yr AS dros Ben-y-bont ar Ogwr, yn y Brifysgol yn ddiweddar. Fel rhan o’r ymweliad, cafodd Madeleine ei chyflwyno i ‘gyfarwyddwr gwyddoniaeth wedi ei gwneud yn syml, Wendy Sadler, ar ôl iddi ddangos diddordeb yn y gwaith gwyddoniaeth allgymorth a wneir gan y Brifysgol.

Dywedodd Dr Evans: "Dyma ymweliad cyntaf Madeleine fel rhan o’r Cynllun ac roedd arni eisiau gweld sut roedd y Brifysgol yn cyfathrebu ynghylch gwyddoniaeth â’r gymuned ehangach. Roedd Wendy Sadler a’i chwmni ‘gwyddoniaeth wedi ei gwneud yn syml’ yn arddangos hyn yn berffaith iddi."

Mae ‘gwyddoniaeth wedi ei gwneud yn syml’ yn defnyddio ystod o ddulliau dyfeisgar i gyfleu’r neges fod gwyddoniaeth yn rhywbeth y gall pawb gael blas arno. Arddangosodd Wendy a’i thîm ystod o arbrofion i Madeleine, arbrofion sydd wedi eu defnyddio bob un i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pherianyddion.

Dywedodd Dr Evans: "Mae’r Cynllun Pario AS-Gwyddonydd yn ffordd wych i ddangos i wyddonwyr sut gall eu hymchwil hysbysu’r broses wleidyddol a dylanwadu arni, ac mae hi hefyd yn rhoi’r cyfle i wleidyddion gynyddu eu dealltwriaeth o wyddoniaeth a’r rhan sydd ganddi i’w chwarae yn y gymdeithas."