Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newyddion Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol

09 Ebrill 2013

Positive Health + Environment Week

Bydd PHEW 2013 yn digwydd dros y pythefnos o ddydd Llun 1 Gorffennaf i ddydd Gwener 12 Gorffennaf.

Digwyddiad blynyddol yw PHEW a’i nod yw annog, cefnogi a datblygu iechyd a lles gweithwyr Prifysgol Caerdydd, drwy gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau llawn gwybodaeth a mwynhad, sesiynau blasu a sgyrsiau, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon ac ymarfer, archwiliadau iechyd, teithiau i fannau lleol o ddiddordeb, celf a chrefft, cerddoriaeth a llawer mwy.

Cyhoeddir rhaglen lawn gweithgareddau PHEW ym mis Mai. Yn y cyfamser, a wnewch chi nodyn o’r dyddiad a rhoi gwybod i ni os oes gennych chi syniadau am weithgareddau yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys yn rhaglen 2013 drwy anfon e-bost atom PHEW@cardiff.ac.uk

Cynllun Disgowntiau i Staff – gwefan ar ei newydd wedd a chymuned ‘Connections’

Mae Cynllun Disgowntiau i Staff Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol (Positive Working Environment - PWE) yn cynnig cyfle i aelodau o staff fwynhau disgowntiau ar gynnyrch a gwasanaethau dros 150 o gyrff lleol a chenedlaethol.

Mae’r wefan Disgowntiau i Staff wedi cael ei hailwampio fel ei bod hi’n haws dod o hyd i’r cynigion rydych chi’n chwilio amdanyn nhw. Yn ogystal â rhestr o A-Z o’r rhai sy’n cynnig disgowntiau, gallwch chwilio fesul categori hefyd nawr – Bwyd a Diod, Iechyd a Lles, Adloniant a Hamdden, Teithio, a deg categori arall i chi bori trwyddyn nhw. Ewch i edrych ar www.cardiff.ac.uk/for/staff/benefits/discounts/staff-discounts.html

Yn ogystal â chael mynediad i’r disgowntiau sydd ar gael drwy’r tudalennau gwe, gallwch gael gwybod am unrhyw ddisgowntiau newydd neu gynigion tymor byr ychwanegol drwy ymuno â chymuned Disgowntiau i Staff PWE ar Cysylltiadau/‘Connections’. Dilynwch y ddolen hon:

https://connections.cf.ac.uk/communities/community/staffdiscounts a chliciwch ar ‘Join this community’.

Noder, os oeddech chi eisoes wedi ymrestru ar restr bostio Disgowntiau i Staff, dylech fod wedi cael gwybod eisoes i chi gael eich gwneud yn aelod o’r gymuned ‘Connections’ hon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau am y Cynllun Disgowntiau i Staff, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar staff_discounts@cardiff.ac.uk

Dolenni Perthnasol

Amgylchedd Gweithio Cadarnhaol