Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i gyllid myfyrwyr ôl-raddedig

03 Mehefin 2013

Postgraduates_web

Mae cynllun ysgoloriaeth newydd pwysig wedi’i lansio gan y Brifysgol ar gyfer mynediad 2013/14 i helpu i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig dawnus.

Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi £500,000 mewn pecyn newydd o ysgoloriaethau, gyda’r nod o ddenu a chadw’r myfyrwyr gorau a mwyaf disglair a darparu cymorth ariannol mewn hinsawdd economaidd heriol.

Mae pob ysgoloriaeth yn werth £3,000 ac ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn a addysgir ym mhob un o dri Choleg y Brifysgol.

Mae myfyrwyr Cartref ac o’r UE sydd wedi cyflawni neu’n disgwyl cyflawni gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf (neu gyfwerth) ar lefel israddedig yn gymwys i wneud cais. Mae’n rhaid bod ymgeiswyr wedi cael eu derbyn ar gyfer astudio yng Nghaerdydd cyn cael eu hystyried ar gyfer yr ysgoloriaeth.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, yr Is-Ganghellor: "Mae’r buddsoddiad newydd sylweddol hwn yn dangos bod Caerdydd wedi ymrwymo i ddenu’r myfyrwyr gorau a mwyaf disglair i astudio ar gyfer cymwysterau ôl-raddedig gyda ni.

"Gwyddom y gall fod yn anodd i fyfyrwyr ôl-raddedig ddod o hyd i gymorth ariannol ar gyfer eu hastudiaethau. Bydd y pecyn ysgoloriaeth newydd hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr galluog dros ben astudio mewn prifysgol ymchwil-ddwys sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang, ac yn helpu i leddfu’r baich ariannol cysylltiedig.

"Bydd yr ysgoloriaethau hyn yn helpu myfyrwyr ôl-raddedig i wella eu gyrfaoedd, a hefyd byddant yn darparu graddedigion medrus iawn sydd wedi’u paratoi ar gyfer y gweithlu yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol."

Mae rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth newydd ar gael yn:

www.caerdydd.ac.uk/pgt/pr/scholarships.

Mae gan Gaerdydd gymuned lewyrchus o fyfyrwyr ôl-raddedig gyda mwy na 200 o gyrsiau a addysgir. Addysgir y myfyrwyr gan staff o safon ryngwladol ac mae adnoddau a chyfleusterau rhagorol ar gael iddynt ledled campysau’r Brifysgol.

Dolenni cysylltiedig

Astudiaethau ôl-raddedig a addysgir yng Nghaerdydd

 

Tags