Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cam posibl ymlaen i gyffur ar gyfer trin hepatitis C

01 Ebrill 2011

Yr Athro Chris McGuigan gyda "thîm Inhibitex Caerdydd 2011" yn y labordy. l-r Karoline Madela (PhD), Dr Maria Arrica (Ôl-Ddoethur), Sarah Jones (technegydd), Claire Bourdin (PhD), Emma Barrett (PhD)Yr Athro Chris McGuigan gyda "thîm Inhibitex Caerdydd 2011" yn y labordy. l-r Karoline Madela (PhD), Dr Maria Arrica (Ôl-Ddoethur), Sarah Jones (technegydd), Claire Bourdin (PhD), Emma Barrett (PhD)

Mae Inhibitex, sef cwmni biofferyllol o UDA sy’n gweithio ar gyffuriau gwrth-feirol posibl gyda labordy’r Athro Chris McGuigan yn Ysgol Fferylliaeth Cymru, newydd gyhoeddi bod arbrofion cychwynnol cam 1 INX-189 wedi cael eu cwblhau’n llwyddiannus mewn cleifion hepatitis C.

Mae’r cyffur hwn, a gyfosodwyd yn gyntaf lai na thair blynedd yn ôl yn labordy Ysgol Fferylliaeth Cymru, yn gweithio yn erbyn Hepatitis C. Mae’r clefyd hwn yn effeithio ar oddeutu 170 miliwn o unigolion ledled y byd (3 y cant o’r boblogaeth ddynol) ac mae’r driniaeth bresennol yn anfoddhaol.

Yn yr arbrawf presennol, cafodd 50 o gleifion HCV naill ai dos dyddiol i’w lyncu o INX-189, yn amrywio o 3 mg i 100 mg, wedi’i gyfuno â’r cyffur presennol, Ribavarin, am 7 diwrnod mewn rhai achosion. Mae’r Cwmni yn bwriadu cyflwyno canlyniadau manwl o’r arbrawf hwn yn ystod cyfarfod gwyddonol yn y dyfodol. Mae data rhagarweiniol o’r arbrawf yn cynnwys:
Dim achosion niweidiol difrifol.

  • Dim achosion yn gysylltiedig â chyffuriau sy’n cynyddu gyda’r dos.
  • Cynnydd mewn ymateb i ddos mewn gostyngiad baich feirol yn yr amrediad 9-100mg y dydd, ar ôl 3 diwrnod a 7 diwrnod.
  • Mae Ribavirin (100mg unwaith y dydd) yn synergaidd gyda INX-189 ar 25mg bob dydd.

Croesawyd y newyddion hyn yn wresog gan yr Athro McGuigan, sydd hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Inhibitex, a dywedodd: "Mae canlyniad yr astudiaethau dos lluosog hyn mewn cleifion sy’n cymryd INX-189 yn gyffrous ac yn parhau i ddangos effeithiolrwydd y cyffur mewn cleifion sydd â hepatitis C. Mae angen i ni nawr barhau ag astudiaeth glinigol lawn cam II. Mae INX-189 wedi cymryd cam mawr yn agosach heddiw at ddod yn gyffur y mae ei angen yn fawr ar gyfer haint hepatitis C."
Ar gyfer papurau gwyddonol diweddar yn disgrifio datblygiad INX-189, gweler
Design, synthesis and evaluation of a novel double pro-drug: INX-08189. A new clinical candidate for hepatitis C virus
Christopher McGuigan, Karolina Madela, Mohamed Aljarah, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 20 (2010) 4850–4854
a
Phosphoramidate ProTides of 2’-C-Methylguanosine as highly potent inhibitors of hepatitis C virus. Study of their in vitro and in vivo properties.
C. McGuigan, A. Gilles, K. Madela, M. Aljarah, et al.
J. Med. Chem., 2010, 4949-4957.

Mae cyflwyniad Powerpoint cyfredol gan yr Athro McGuigan yn disgrifio Pro Tides ar gael yma.

Dolenni cysylltiedig
Inhibitex, Inc.

 

Newyddion Cysylltiedig

Tags